„Ani všetka temnota sveta nedokáže zahasiť svetlo čo i len jednej jedinej sviečky.“
                                                                                                                                                                              
Arabské príslovie

Tej temnoty okolo nás je stále viac a viac... Väčšina ľudí si vydýchla po „skončení pandémie“, ale temno sa nikdy nevzdáva, len mení taktiku. Následky genocídy s vakcínami a rúškami sa ešte len začínajú prejavovať /20% zvýšenie úmrtí/, ich plný účinok sa dostaví o rok a čosi. A keďže je zaočkovaná zhruba polovica planéty, následky budú katastrofálne... O tom nehovoriac že tá zaočkovaná polovica ľudstva už nemá čisto ľudskú DNA – ich telesná aj duševná zmena, programovateľnosť ich myslenia a samozrejme ich škodlivosť pre okolie sa prejavuje dennodenne. Kto nie je slepý, ten to vidí...

Temný globalizmus sa už ani nesnaží maskovať svoje zámery. Verejne sa hovorí o premnožení ľudstva, o falošnej uhlíkovej stope. Pod touto zámienkou čoskoro budú chcieť zavádzať ďalšie opatrenia...

Najmocnejší predstavitelia globalizmu práve pod vlajkou demokracie a liberalizmu sa snažia obmedziť aj tie najzákladnejšie ľudské práva a samozrejme slobodu slova. „Kto vie že má pravdu, obhajuje sa argumentmi. Kto vie že klame bráni sa cenzúru.“ Toto sa práve deje... Falošná gender ideológia zo svojimi 70 pohlaviami a tzv. „globálna zmena klímy“ naďalej bude odvádzať pozornosť a rozdeľovať spoločnosť. Zatiaľ potajomky sa zlikvidujú aj posledné zárodky slobody. Zatiaľ sa všade vybuduje smrtiaca 5G sieť. Zatiaľ naďalej nás budú tráviť emulgátorom E..., jedovatými prísadami z hmyzu, a geneticky modifikovanými potravinami. A pravdepodobne spustia aj ďalšiu tajnú agendu, tento krát s „príchodom mimozemšťanov“.

70% populácie má tendenciu splynúť s davom. To znamená , že zo všetkým súhlasia, len aby nevyčnievali medzi ostatnými. Akoby stratili vlastné myslenie a vlastné vyciťovanie o tom, že čo je správne. Tupo sa nechajú ovládať médiami a dookola sa opakujúcimi klamstvami. Skúmajte čo je vám podávané! Hľadajte!

Znamenia sú stále okatejšie – aby prebudili ešte stále spiacich... Okrem vojen a hore spomenutých udalostí máme tu prírodné udalosti každého druhu. Víchrice, extrémne suchá, záplavy, zemetrasenia, slnečné erupcie, tornáda ktoré sú na dennom poriadku v rôznych kútoch zeme. Začiatkom februára pri nás preletela tzv. „Zelená kométa“ – ktorá svojím žiarením pravdepodobne ešte viac vystupňovala prebiehajúce deje. Všetko graduje, a to gradovanie znamená že vyvrcholenie Biblického súdu nad ľudstvom sa stále viac a viac približuje. Biblické „Čas, časy a pol času“ sa pomaly napĺňa...

V Koráne sa píše, že jedným zo znakov „konca sveta“ bude objavenie sa takého prameňa z ktorého vyviera voda a oheň súčasne. Toto proroctvo sa naplnilo v minulých dňoch, keď sa v Mekke objavil prameň týchto dvoch nezlučiteľných prvkov.
https://www.youtube.com/watch?v=CImkyqeg0w8

Ďalšie znamenie nájdeme aj vo veštbách - Sibyla o našej dobe výstižne píše: „Bude to jedna z tých dôb, keď nebude rozdiel medzi dobrom a zlom, keď Diabol úplne roztiahne svoju náruč nad celým svetom. Pravda bude klamstvom a lož sa stane pravdou!“ Presne toto sa deje – keď na TV „Hnoj“ a „Narkóza“ dennodenne 100 krát opakovaná lož sa stane pravdou pre prevažnú väčšinu ľudí.

Zaujímavý text z internetu: „Buď opatrný. Jsme v posledních dnech... Existuje falešný prorok /Satan/, který chce změnit zákony Boží.
1.Cizoložství je v Jižní Africe legální. Žádný muž ani žena už nemají právo odmítat druhého kvůli cizoložství.
2.Spojené státy znovu potvrdily, že aby všechny země světa navázaly dobré vztahy s velmocemi, musí tyto země přijmout manželství osob stejného pohlaví /žena-žena nebo muž-muž/
3.Německo podepsalo zákon, který deklaruje, že incest již neexistuje, to znamená, že sourozenci se mohou ženit, matky si mohou vzít své syny a otcové si mohou vzít své dcery.
4.Město Miami bylo nyní prohlášeno za město, kde si můžete koupit sex na veřejnosti. To znamená: na ulici, v kostele, na trhu, na fotbalovém hřišti, pokud potrebujete sex, můžete se bez problémů bavit na ulici.
5.Kanada povoluje sodomii /sex se zvířaty/. Ve Španělskujsou pornografické filmy povoleny na středních školách a univerzitách.
6.Nezletilým dívkam je dovoleno provozovat prostituci. Marg Luker uvádí, že žádné dívce ve věku 10 let, která prožívá sexuální rozkoš, by se nemělo bránit v tom, aby zjistila, jak funguje její tělo.
7.Konečně, USA umožnily veřejne otevřít satanské kostely.
Drazí bratři a sestry, konec se blíží, odjezd do Slávy se blíží. Dnes se křesťané nechají rozptylovat a ďábel chce se sebou vzít co nejvíce duší, aby je zbavil Božího milosrdenství. Buďme opatrní.“

Ďalší znak totálnej skazenosti našej doby, že samotný pápež chce prepísať Bibliu – zmodernizovať, aby bola prístupnejšia pre mladých. K tomu už hádam ani nie je čo dodať!

„Čo človek zaseje, to zožne“ (Biblia: Ježiš)

„Skutočným bohatstvom človeka je dobro, ktoré vykonal na tomto svete“ (Mohamed)

Keďže ľudia vytvárajú prevažne len zlo, aj naša odmena bude taká akú si zaslúžime. Čas sa napĺňa a všetko sa stane, čo sa píše v starých proroctvách. Každý bude súdený. Sme zodpovedný za každý náš skutok, každú myšlienku. Kto správne žil a dodržiaval Božie zákony sa nemá čoho báť. Kto sa ešte stihne zobudiť a napraviť svoje pokrivenia, ešte môže byť zachránený. Ale stále spiaci a neveriaci...

Ľudia prebuďte sa!!!
Je najvyšší čas.

Zajtra už aj u nás môže zúriť vojna zo všetkými jej hrôzami. Aj u nás môže nastať zemetrasenie, ktoré navždy zmení naše životy. V dobe Súdu môže nastať hocičo... Otvorte oči a pozerajte sa na svet čistým srdcom. Ďakujte Bohu, že ešte smiete...


„Keď je núdza najväčšia, je nám Božia pomoc najbližšia“

Aktualizované 05.03.2023


     Všetko čo bolo na mojej stránke zhromaždené – veštby, proroctvá, staré múdrosti, odkazy na najdôležitejších autorov, citáty z biblie – všetko sa pomaly napĺňa!

     Možno trochu „inak“, možno neskôr, ale všetko prichádza.

     Nebudem tu zhromažďovať ďalšie dôkazy. Nemá to zmysel. Kto má oči – vidí! /ak chce a nebojí sa/ Stačí keď má zdravý sedliacky rozum a sleduje udalosti vo svete. Samozrejme nie z pohľadu podplatených, meinstrímových médií. Ich cieľom je aby všetkých naďalej udržiavali v nevedomom spánku. V spánku ducha, ktorá po zaočkovaní je dokonaná a premení ich na poslušných biorobotov bez pripojenia na vyššie svety.

     Žijeme v dobe apokalypsy Jána - keď „Boh zahalil svoju tvár“ – lebo mi ľudia sme si za tisícročia nahromadili takú zlú karmu, že si zaslúžime všetky tie krutosti ktoré sa v súčasnosti dejú a budú sa diať. Na všetkom, čo sa v našej dobe odohráva sa triedime! Na nás je kam sa pridáme, kam sa zaradíme... Veľa ľudí uprednostní chvíľkové výhody pred večným bytím. Uveria stokrát opakovaným klamstvám, ktoré sa pre ich mozog stanú skutočnosťou... Nevyciťujú... Používajú len materiálny rozum, lebo ich duchovné schopnosti im zakrpateli... Sú to tí „vlažní, ktorí budú vyvrhnutí“ – ako sa píše v Biblii. Neveria v existenciu vedomého zla – temna, ktoré sa nás tisícročia snaží zničiť. Len forma sa stále mení. Dnes toto zlo nadobúda ušľachtilú masku starostlivosti o naše zdravie a „pokrokovej“ liberálnej demokracie.

     Všetko v živote sa nám vráti! „Čo človek zaseje, to zožne“ - každé slovo, každá zlá myšlienka zanechá svoje následky v našom budúcom živote. Preto je nepochopiteľné, toľké zlé, zavádzajúce, nepoctivé konanie /nielen u politikoch/, čo sprevádza každodenný život väčšiny ľudí. Niektorí doslova zapredali svoje duše za judášsky groš, a čo je ešte horšie veľmi veľa ľudí z lenivosti ducha a zo strachu sa pridá na ich stranu. Kto sa ešte chce vyslobodiť z tohto otroctva musí si uvedomiť predovšetkým svoje chyby a snažiť sa ich naďalej nerobiť a nekopiť tak ďalšiu karmu do svojho osudu. Zmena ale musí prísť zvnútra človeka. Pevné a stále rozhodnutie aby svoj život nasmeroval ku Svetlu – k pozitívnym hodnotám a k Pravde, a nie iba k pokrytectvu, pretvárke a klamstvu.

     V našom živote nič nie je náhoda! – ani to že teraz čítate tieto riadky. Na všetkom sa triedime, každá myšlienka, každý skutok nás zaraďuje tam kam patríme! ĽUDIA PREBUĎTE SA! NEPODDAJTE SA ZLU! V KONEČNOM DÔSLEDKU SVETLO ZVÍŤAZÍ NAD TEMNOM!

„Ľudia dostali od Boha dar – slobodnú vôľu.
Všetkým nám bola aspoň raz ukázaná cesta ku Svetlu.
Je len na nás, či chceme poznať Božie zákony a žiť podľa nich alebo nie.
Rozhodnúť sa musí každý sám.
Keďže Zem je dnes už v oblasti temna, k Pravde sa treba prebojovať.
Kto to nedokáže, padne.
Času je veľmi málo a je ho stále menej a menej.“

(Abd-ru-shin)

Aktualizované 24.02.2021


Znamení, že náš čas sa kráti je stále viac. Len mi ľudia ich ignorujeme!

     Všetky veštby a informácie na tejto stránke sú reálne. Ktorá verzia a hlavne kedy sa naplní to nikto z ľudí presne nevie. Ale odpočítavanie sa dávno začalo.

     Predtým ako by sme si zo znečistením úplne zničili našu krásnu planétu nastanú také udalosti ktoré všetko zmenia. Ľudia už viac sa nebudú môcť vysmievať, iba v pokore prosiť o záchranu. A budú sa musieť zmeniť v myslení, cítení aj v konaní. Pocítia svoju bezvýznamnú maličkosť oproti vesmírnym dianiam, ktoré prinesú obrovskú zmenu na našu skazenú planétu.

     O tom ako by sa mohli začať očistné diania, nájdete informácie aj na stránke: http://www.eternal-laws.com/SK_Symetrial-SK_Prijate-zo-Svetla-4.html
Kde sa medziiným píše:
„Pýtal som sa ďalej na priebeh veľkej očisty, ako a kedy nastane začiatok jej vyvrcholenia. Premietlo sa mi iba niekoľko obrazov prebiehajúcich katastrof na Zemi. Videl som veľký kus pevniny, ktorý sa odlomil a prepadol do oceánu. Týkalo sa to štátu Kalifornia v západnej časti Spojených štátov. Inú časť pevniny na severe Európy, na území Veľkej Británie zaplavila voda. Vnímal som výbuchy sopiek, zemetrasenia a zdesené tváre ľudí. Spýtal som sa, kedy toto všetko nastane. Následne sa mi objavila tvár Abdrushina niekoľkokrát opakujúc slová:

Pripravte sa! Pripravte sa! Pripravte sa! ...“

     O možnom potopení sa časti Ameriky hovoril aj Nostradamus a Cayce. Ich veštby nájdete aj na mojej stránke.

Na www.eternal-laws.com z iného prijatia sa môžete dozvedieť aj viac:
„Znova ma zasiahol lúč svetla prichádzajúci zhora, ktorým som bol vyzdvihnutý vyššie až do hradu Grálu, kde ma už očakávali kráľ Imanuel a Prakráľovná Elizabeth. Tešili sa z mojej prítomnosti a ja tiež, že som smel byť s nimi, i keď len na malú chvíľu. Len nakrátko som stihol upriamiť svoj pohľad na strážcov Grálu a potom na samotnú nádobu Grálu, keď som začul Imanuelove slová, že sa musím vrátiť, že ma potrebujú. V tom momente som už zostupoval rovnakým lúčom svetla naspäť k mladému Imanuelovi do hradu nad jemnohmotnosťou.

Stál som znova pred ním a spýtal sa ho, ako mám pomáhať ľuďom, akým spôsobom mám šíriť Božie Slovo a dôležité informácie pre ľudstvo.

Po chvíli mi odpovedal:

„Pomáhaj a dávaj tým, ktorí o to žiadajú.“
„Nedávaj tam, kde nemajú záujem a nežiadajú, inak by si konal proti zákonom.“

„Nechaj každého ísť svojou vlastnou cestou. Nech sa každý sám rozhodne.“


Imanuel pokračoval ďalej:

„Som už blízko, očakávajte ráznu zmenu.“

Po chvíli sa po našom boku odostrela akoby opona a pred nami sa zjavil obraz Zeme obklopenej rozsiahlym vesmírom. Videl som obrovskú kométu preletieť popri Zemi, ktorá sa pod jej vplyvom pôsobenia zmenila na žeravú guľu. Celá horela. Odrazu sa počnúc od severného až k južnému pólu po celom jej povrchu začala oddeľovať hrubá vrstva. Pripomínalo to také škvrčanie, syčanie, počas ktorého sa tvrdá hmota menila na prach a ten bol postupne vsakovaný do obrovského lievika vznášajúceho sa neďaleko južnej časti Zeme.

Spýtal som sa na ľudí, čo sa s nimi stane. Vtom som zbadal ľudské duše v podobe svetielok ako opúšťajú Zem. Taktiež som vnímal spolu s prachom odchádzať do rozkladu aj šedé duše temných, odsúdených k zániku. Spýtal som sa na svetlé duše, že kam smerujú, čo sa s nimi stane. Hneď nato mi bol ukázaný obraz veľkého množstva vesmírnych lodí. Každá z duší bola vzatá na palubu a odvezená mimo Zeme. Bolo mi povedané, že každý bude prevezený tam, kam patrí.

Po zbavení sa znečistenej vrstvy zostala Zem obnažená a vznášala sa predo mnou v celej svojej nádhere. Krásne svietila v bledomodro-bielych farbách a bola omnoho jemnejšia. Videl som ako bola zasahovaná energetickými vlnami prichádzajúcich v sérii za sebou. Vyzeralo to akoby bola ešte dočisťovaná a nabíjaná vlnami vyšších frekvencií. Avšak po chvíli sa jej zospodu dostalo impulzu sily a ona sa veľkou rýchlosťou vymrštila smerom nahor. Letela rôznymi úrovňami až zastala v oblasti svetlých planét. Zaradila sa na obežnú dráhu ku hviezde, okolo ktorej krúžilo mnoho iných planét. Postupne sa mi obraz vzďaľoval a ja som videl celú galaxiu s viacerými slnečnými sústavami, až napokon iba hmlovinu obsahujúcu nepredstaviteľné množstvo galaxií, vznášajúcu sa v obrovskom vesmíre.

To bol posledný obraz môjho prijímania, po ktorom som precitol na pohovke a s radosťou v srdci som poďakoval za krásne prežitie.„

Tieto najnovšie prijaté slová potvrdzujú to všetko čo som cielene zhromaždil na tejto stránke. Rozumári sa môžu vysmievať, ale zmeny sa k nám zo dňa na deň blížia. Odpočítavanie sa dávno začalo.

Aktualizované 30.01.2019


     Znamenia, že žijeme v dobe ktorá je opísaná v Biblii v Jánovej apokalypse, v dobe keď všetko duchovné aj materiálne vrcholí sú dnes na každom kroku. Či sa jedná o prírodné pohromy, ktoré sa dejú nikdy nevídanou silou a oveľa častejšie ako v minulosti. Alebo nezvyčajné úkazy na nebi, ktoré sa zopakujú len o niekoľko storočí, predsa ich berieme ako samozrejmosť, ako nebeské divadlo, ktoré nemá žiadny hlbší význam. Naši predkovia by v nich videli dôležité upozornenia. Chaos na politickej scéne tiež vrcholí a môže viesť ešte k oveľa väčšiemu radikalizmu v niektorých krajinách až k občianskym vojnám. Výpovede vedúcich predstaviteľov cirkví, či vlád by mohli tiež podnietiť na zamyslenie. Dnešný človek ale nič z hore uvedených znamení neberie vážne. Ženie sa za svojimi malými každodennými cieľmi. Vyčerpáva sa pri zabezpečení materiálneho života a nemá ani energiu ani chuť zaoberať sa s duchovnými dejmi.

     Toto všetko sa deje v našej dobe o ktorej v Biblii je napísané, že je to doba kedy „Boh zahaľuje svoju tvár“ , čiže temno / zlo / takmer úplne ovládne našu planétu. Práve toto temno pôsobí na myslenie väčšiny z nás tak uspávajúco a zavádzajúco, aby sme zo znamení ktoré nás obklopujú nezbadali nič. A keď aj na chvíľu niekoho niečo predsa osloví, temno sa postará o to aby vzápätí jeho myšlienky boli presmerované niekde úplne inde, Veď vymývanie mozgov cez hry, reklamy, TV a všeličo iné funguje dokonale

     Jedným z najvážnejších tém dneška sú utečenci, ktoré bez pochyby organizovane a cielene, postupne akoby obsadzovali celú EU, ale hlavne jej západnú /ekonomicky vyspelejšiu / časť. Zaujímavý názor na určité súvislosti v tomto smere nájdeme aj na www.povidanishvezdami.cz:

„Pro čechy a slováky, stejně pro poláky a další slovanský státy nastal čas si přestat nalhávat, že jsme součástí západu. To co se děje v německu, švédsku, bruselu a v dalších západních zemích je jejich karma a není ani divu. My se stále bezdůvodně stavíme po jejich boku když se sytíme nenávistí vůči islámu a lidem, na který stále padají bomby ze západu. Koloniální , imperiální politika západu nyní začíná sklízet co zasela. Tak to v životě chodí. Neni na nás aby jsme zachranovali západ, ale tento svět. Západ zešílel a je jim jedno co se stane s planetou, těm šlo vždy jen o svý mamony a ega. Západ byl vždy ten agresor a německo dokázalo v minulým století jak si představuje globalizaci. Nyní spolu s amerikou započali realizovat fašistické cíle. Možná muslimům za jejich oslabení západu ještě poděkujeme. Nastává čas slovanských národů tak se vydejme tímto směrem a přestanme se vidět stále na západě. Když se sjednotíme budeme silní a pak nás islámský extremismus nemá šanci znervoznit. Neplýtvejme energii na to co se děje na západě, tvořme nový svět...“

     Tieto myšlienky boli napísané ešte koncom roka 2015 a čas ich dosť potvrdzuje, podobne ako ďalšie slová tejto astrologičky:

„A když se mne zeptáte, jak může vývoj násilí a útoků pokračovat dál, vidím začátek roku, jaro 2016. Měsíc duben bude velmi zatížený. Pak v červenci 2016 se hodně odehraje … Mějme v srdci hodně lásky, mějme úctu a pokoru k životu a setrvávejme v bdělosti. Všichni, kdo klamou, půjdou z kola ven. Boj o moc při volbách se bude dávat na ústup, politika projde převratem. ... Padne evropská unie, hranice se začnou uzavírat. ... Rok 2016 a rok 2017 jsou obdobím převratů."

     Znamení je stále viac. Udalosti všetkého druhu, takisto ako celý náš život, sa urýchľujú a stupňujú. Nikto nevie presný scenár, ale že ďalšie veľké udalosti sú veľmi blízko a nie vždy budú práve najpríjemnejšie to cíti stále viac ľudí. Takisto ako stále viac ľudí sa zobúdza a už neverí každodenným cieleným zavádzaniam médií / hlavne v zahraničnej politike / Tiež vidí cielené vyzdvihnutie a zaoberanie sa s určitými nepodstatnými udalosťami na úkor dôležitých faktov o ktorých sa môžeme dozvedieť iba z internetu. A niektorý sa práve preto nedozvedia. O vymývaní mozgov stále agresívnejšími a katastrofickejšími filmami ani nehovoriac. Aj keď v niektorých fantastických či katastrofických filmoch je viac pravdy ako si to samotný autori priali, len neviem že ako sa zachová ľudstvo vtedy keď podobné udalosti sa stanú našou každodennou realitou. Pravdepodobne až potom sa prebudí úplná väčšina ľudí, ktorý teraz spia akoby v Matrix spánku a čo je horšie tento stav im maximálne vyhovuje. Sú spokojný. Globalistické temno im ponúka podobne ako za čias starovekého Ríma – chlieb a hry. Aj keď toho chleba máme stále menej, respektíve stále väčšiu finančnú čiastku musíme vynaložiť na základné potraviny, zato hier máme stále viac.

     Podľa môjho názoru v blízkej budúcnosti nastane niečo čo prebudí spiacich ľudí a vytrhne ich z tohto smrtiaceho zovretia temna. To že lokálne vojny prerastú v globálnejšiu, a začne sa to na blízkom východe predpovedali takmer všetci veštci. Že sa nebudú používať len konvenčné zbrane sa dá tiež predpokladať. Aj ďalšia ešte hlbšia ekonomická kríza je viac-menej pravdepodobná. Napriek tomu očakávam niečo úplne neočakávateľné a prekvapujúce. Na niečo čím neráta ani samotné temno, ani vypočítavý a všetko riadiaci globalisti. Čo to bude ukáže čas. Posledné slovo ale nebudeme mať mi pozemský ľudia.

     Víťazstvo Svetla nad temnom je predpovedané!

     Kto sa chce s víťazným Svetlom spolu zachrániť musí slúžiť Svetlu. Musí napraviť všetky svoje chyby, odčiniť starú karmu, a hlavne žiť a konať tak aby to bolo vždy v súlade s Božou vôľou!

     November 2016 / 18. výročie / bude určite zaujímavým medzníkom či spúšťačom!

„Priateľu, ak chceš vzlietnuť k najvznešenejším výškam múdrosti, odváž sa riskovať i to, že sa ti chytráci vysmejú.“ (Schiller)

Aktualizované 26.08.2016


     A znamenia stále pokračujú, len väčšina ľudí ich stále nechce vidieť. Dovolím si povedať, že tento rok je a bude prelomový! Po 1998 roku sme dospeli k ďalšej hranici.

     Prednedávnom, v marci blízkosti Zeme a Venuše preletela kométa C/2011 L4 PanSTARRS, čiže „Pán Hviezda“. Zaujímavý názov pre zaujímavú vlasaticu, lebo tvarom výrazne pripomínala Halle-Boppovú kométu, ktorá nás navštívila v 1998 roku.
     A akoby po 15 rokoch sa všetko opakovalo, aj vtedy nastali výrazné zmeny v počasí. Ako nás aj pani Makedonová upozorňovala:
„Pripravte sa, bude voda
Zrýchli sa to, zlepšuje sa to...“

Voda bola aj vtedy, ako aj teraz, a myslím si, že ešte aj bude.
     Podľa určitých interpretácií PanStarrs priniesla novú silu bytostným našej Zeme, aby mohli začať „očistné vyčíňanie počasia“. Výkyvy by mali pokračovať až do jesene, kým k nám nepriletí druhá, ešte dôležitejšia kométa.

     Bude to kométa ISON, čiže I Son, teda Ja Syn, výstižnejší názov už ani nemohla dostať!
     „V druhej polovici roka 2013 sa na oblohe objaví žiarivý objekt, ktorý v istom okamihu môže naoko „svietiť“ výraznejšie ako Mesiac v splne. Bude to ohromné kozmické divadlo!
Kométu C/2012 S1 ISON vedci objavili len minulý rok v septembri a jej dráha naznačuje, že k Slnku sa najviac priblíži 28. novembra. Ak teleso zrejme z Ortovho mraku na samom konci našej slnečnej sústavy tento prelet okolo našej hviezdy prežije, k Zemi sa najbližšie dostane na Druhý sviatok vianočný.
Kozmický objekt na svojom prvom prelete okolo našej hviezdy budeme môcť pozorovať aj voľným okom, a to až do januára 2014. Bude najjasnejším podobným objektom, aký ktokoľvek z nás zažije."

Zdroj: http://tech.sme.sk/c/6650237/aky-bude-rok-2013-vo-vede.html#ixzz2GZ3BB2Jv
     O tejto dôležitej kométe ako o najdôležitejšom znamení podrobnejšie píšem v okienku „Veľká kométa“. Len by som doplnil, že tak ako PanStarrs priniesla vystupňovanie počasia, ISON by mohla vystupňovať medziľudské vzťahy.

     O neúspešnom dátume „konci sveta“ v decembri 2012 sa polemizovalo celé roky vpred. To že sa pre nás nič viditeľné nestalo, zato veľmi veľa ľudí naletelo na tento dátum, bol zrejme hlavným cieľom temna - aby v budúcnosti už ľudia ničomu neverili. Veď len uvážme, keby to bol reálny dátum, tak pri vrcholení temna na Zemi, by v žiadnom prípade nedostal takú publicitu. O ničom sa nepísalo a hovorilo toľko ako o tomto „konci sveta“.
     Pritom aj ľudia s určitými vedomosťami zabudli, že presný dátum konca nevie nikto! Ani Syn! Tobôž nie ľudia.
     A keď predsa pripustíme, že tento dátum mal ľudstvu niečo priniesť, tak možno vôbec nie materiálne - hrubohmotne, ale jemnohmotne. Aké udalosti sa udiali v jemnejších svetoch v súvislosti týmto dátumom to ani netušíme, takže možno že určité udalosti boli naštartované podobne ako PanStarrs „naštartoval“ bytostných.
     A ešte jedno možné vysvetlenie:
"...Mimochodem, ještě něco jiného, co nechcete slyšet: Toto zarovnání r. 2012 je skutečně mimo o 5,5 stupně. Může to být ještě přesněji vypočítáno v posledních letech pomocí moderních počítačů a teleskopů, a už se to určitě stalo! To je následek pochybení, které Mayové měli ve svých výpočtech. Mluvili o tom, že tato událost nastává každých 25 627 let. Ve skutečnosti nastává každých 25 800 let – to není špatné bez teleskopů, což? A tak 2012 není ve skutečnosti plná pozice. Je to blízko, ale kousek vedle. Přesné vyrovnání bodu slunovratu (přesný středový bod těla Slunce při pohledu ze Země) s Galaktickým rovníkem byl spočítán na r. 1998 (Jean Meeus, Mathematical Astronomy Morsels, 1997). Stalo se tehdy něco významného? Já bych řekl že...pád Sovětského svazu!..."
Zdroj: http://www.osud.cz/tovarna-na-zkazu-apokalypticky-prumysl-kolem-roku-2012
     Čitatelia tejto stránky ale určite vedia čo sa stalo v novembri 1998! Aj toto by bolo isté alternatívne vysvetlenie tohto nešťastného dátumu.

     Február 2013 priniesol aj ďalšie zaujímavé nebeské divadlo – rozpad meteoritu nad Ruskom, pri Čeľjabinsku. Verzie sú viaceré ako k tejto udalosti došlo. Či už do toho zasiahol človek alebo nie, v každom prípade to bolo ďalšie znamenie a varovanie ľudstvu. Veď keby taký meteorit trafil daktoré veľkomesto, obetí by bolo oveľa, oveľa viac.

     O takej „maličkosti“ ako o nečakanom, dobrovoľnom odchode pápeža ani nehovoriac. Jeho odchod akoby urýchľoval udalosti. O pápežmi spojenom proroctve Malachiáša už určite každý počul. Toto proroctvo aj ja uvádzam na inom mieste mojej stránky.

     Všetky tieto udalosti nasvedčujú tomu že čas sa pomaly napĺňa a udalosti naberajú rýchlejší spád. Veď za pol roka sa toho udialo viac ako inokedy za celé desaťročie. Nad takými udalosťami ako mimoriadne dlho trvajúca zima v celej Európe už sa ani nepozastavujeme. Potom zrazu nasledovali veľké horúčavy, aby vzápätí, v máji mohli prísť znovu veľmi studené a daždivé dni. Ten istý čas v západnej Európe neustále pršalo, ale na severe Európy – vo Fínsku a v Rusku boli tropické horúčavy! Teraz, keď tieto riadky píšem sú aj u nás tropické horúčavy s mimoriadne silnou búrkovou činnosťou.
     A to som spomenul počasie len na starom kontinente. Vo svete sa dejú ešte väčšie extrémy...

     O indigových deťoch už skoro všetci počuli. Jeden z najznámejších indigových detí - Boris Kiprijanovič, žije v Rusku. Jeho mimoriadne schopnosti sa začali prejavovať hneď po narodení, keď ako dvojročný už vedel čítať a ako 2.5 ročný začal chodiť do školy. Postupne sa mu vybavujú jeho minulé životy. Žil aj v bájnej Lemúrii, a na starodávny Egypt spomína takto:
„Život ľudí sa zmení, keď sa otvorí Sfinga. Má otvárací mechanizmus za uchom, presne si nespomínam.“
     O znovuobjavení starých civilizácií sa už veľa písalo. Ja si myslím, že čoskoro dôjde k určitým objavom, ako už aj došlo v prípade Atlantídy.
     „Vědci potvrdili, že na dně Atlantského oceánu v oblasti Bermudského trojúhelníku u pobřeží Kuby leží gigantické město s pyramidami a sfingami. Potopené město podle kanadských výzkumníků vykazuje znaky vyspělé civilizace a objevili je Paul Weinzweig a jeho žena Pauline Zalitzky za použití speciálního podmořského robota u východního pobřeží Kuby. Robot objevil pod mořskou hladinou několik sfing, nejméně čtyři obrovské pyramidy, celé dlouhé ulice a stavby s vyrytými nápisy, což svědčí o tom, že místo kdysi obývala vyspělá civilizace.“
Zdroj: http://www.cez-okno.net/clanok/atlantida-objevena
     Samozrejme správa bola označená za nepodloženú a zďaleka nedostala takú publicitu ako napr. informácie o roku 2012.
     Edgar Cayce o tom už v tridsiatich rokoch XX. Storočia napísal:
„Ako sa blíži čas k dobe, keď majú nastať zmeny, môže dôjsť k odkrytiu všetkých miest, kde sú jednotné záznamy tých, ktorí boli zasvätení do vedomostí o jednotnom Bohu. Chrám v Atlantíde bude znovu odkrytý. Taktiež sa otvorí Chrám záznamov v Egypte, a tam budú nájdené záznamy, ktoré boli spísané v srdci Atlantskej kultúry. Záznamy sú jednotné."      A na záver jedna menej pochopiteľná realita – pyramídy na celom svete začali vyžarovať a do nebies vystrelovať svetlo
     Citáty z rôznych článkov:.
     „Turisté ječeli, další točili ve spěchu svými mobilními telefony videa, když se mayská pyramida rozburácela. Ale nenásledovalo žádné zemětřesení, místo toho vystřelil do nebe jasný paprsek světla, a zděšení přihlížející lapali po dechu a žasli, co to může znamenat.
     Ale mayská pyramida Kukulkana vysílající mohutný sloup neskutečné energie do prostoru byla jen tou poslední z pyramid, které toto učinily.
     V r. 2009 a 2010 pyramida Slunce v Bosně vystřelila paprsek čisté energie o síle tužky do vesmíru.“

     Ďalší dôkaz o tajomnej energii na vrchole pyramíd
     „Na konferencii síce nikto nevedel objasniť záhadný fenomén, ktorý bol zachytený na fotografii, no objavilo sa tam ďalšie podobné svedectvo, ktoré sa odohralo na vrcholku Mesačnej pyramídy v mexickom Teotihuacáne.
     Fotografia, na ktorej tiež z vrcholku Mesačnej pyramídy srší lúč tajomnej energie pochádza ešte z roku 2000. Snímku urobil jeden člen zo skupinky amerických turistov, ktorý v tom čase bol v blízkosti tejto obrovskej pyramídy. Lúč, ktorý bol zachytený na fotke však vtedy nikto neriešil, väčšina ľudí si myslela, že to je len náhodný lom svetla vo vlhkom prostredí.“

Zdroj: http://magazin.atlas.sk/spektrum/fakty-x-co-vysielaju-pyramidy/801361.html
     Ako je možné aby kamenné pyramídy vystrelovali svetlo nevie nikto, ale deje sa to čoraz častejšie. Ja by som to priradil k ďalším znameniam premeny našej planéty.      A na úplný záver aspoň heslovité znamenia, ako sa všetko rúca a mení. V našom každodennom živote sa stále viac vecí stupňuje a mení sa k horšiemu, aby z trosiek nášho temného sveta povstala nová éra, kde bude vládnuť spravodlivosť, láska a pravda. Takže ďalšie pre väčšinu ľudí „bezvýznamné“ znamenia:
- hospodárska kríza sa naďalej prehlbuje
- nezamestnanosť ďalej rastie
- politické a osobnostné krízy sú všade – klamstvá, podvody, depresia,...
- sociálne nepokoje po celej Európe sú na dennom poriadku
- rozdiel medzi veľmi bohatými a stále väčšou masou veľmi chudobných stále narastá
- stále viac rastlín a zvierat je na pokraji vyhynutia
- včely čoraz viac vymierajú. Ich úplné vyhynutie by bola obrovská katastrofa!
- zdravotníctvo a školstvo je v stále väčšej kríze
- masové dezinformácie o pandémiách
- čipovanie zvierat a iné formy kontroly všetkého sa stupňuje – aj u ľudí!
- stále väčšie obmedzovanie hotovosti, bezhotovostné platby s čipovými kartami, či elektronické zdravotné záznamy sú prípravou na čipovanie ľudí!
- systematické zavádzanie, cenzúra a dezinformácia v médiách
- možný rozpad EU aj eurozóny. Dnes už diskusie na túto tému ani neprekvapujú
- vytvorenie nových totalít – policajných štátov
- stále viac vystupňované medzinárodné krízy postupne prerastajú do vojnových konfliktov
- masové úhyny rýb a vtákov
- mimoriadna slnečná aktivita tento rok vrcholí
- klonovanie a genetické inžinierstvo sa stále viac rozširuje
- tornáda sa vyskytujú už aj v Európe
- zemetrasenia
- nemorálnosť a agresivita ľudí na celom svete
- sexuálne a politické aféry na každom kroku
- neúroda
- lesné požiare a mimoriadne suchá
- záplavy - tisícročná voda
- slabnutie elektromagnetických pólov Zeme
- atd. atd. atd.

Aktualizované 18.06.2013


     A máme tu ďalšie a ďalšie znamenia o tom že náš čas sa pomaly napĺňa...
     Začiatkom januára sa zopakovali hromadné úhyny rýb a vtákov na viacerých miestach vo svete. Scenár bol podobný ako vlani, len médiá tomu nevenovali takú pozornosť. Zato článkov, filmov a všelijakých špekulácií okolo roku 2012 je neúrekom. Práve to je na všetkom najprekvapujúcejšie. Udalosti, ktoré sú pre ľudstvo fakt dôležité sa obvykle odohrávajú v najväčšej tichosti, bez zbytočnej medializácie. Veď temný služobníci predsa dávno majú pod kontrolou tlač aj všetky masmédiá. Na udalosti pri ktorých niekomu by mohlo „zapnúť“ nikdy nepoukazujú.

     Dôkazom toho je, že len na internete sa mohol človek dočítať, respektíve vypočuť si tajomné zvuky, ktoré ako by vychádzali z hlbín zeme. Neznejú najpovzbudzujúcejšie, práve naopak dosť strašidelne, akoby vychádzali priamo z pekla. Na you tube môže každý hľadajúci nájsť takéto nahrávky z Kanady, USA, Ruska, ba aj z Čiech a z Maďarska a 23. 1. 2012 nadránom okolo 5:00 bolo ich počuť aj vo Zvolene.

     Na politickej úrovni sa tiež dejú prepodivné veci. Aj v zahraničnej, svetovej politike, aj v našej domácej. Manipulácie a zámerné zavádzania sú samozrejmosťou. Všetko sa vyfarbuje a vyostruje. Všetci postupne ukážu svoju pravú tvár, iba médiami silno ovplyvnení a zvedení ľudia to nechcú vidieť.
     Marcové voľby budú akýmsi vyvrcholením pre Slovensko. Akú cestu si vyberieme tentokrát?

     Taktiež tu máme mimoriadnu slnečnú aktivitu, ktorá spôsobuje nezvyčajne silnú polárnu žiaru. Bolo ju vidieť aj v Anglicku a v Škótsku. Takáto udalosť sa naposledy stala v 1939 roku. Po 73 rokoch akoby sa udalosti opakovali. Tiež tu máme hospodársku krízu, kvôli globálizácii ešte vystupňovanejšiu ako počas veľkej hospodárskej krízy. Tiež hrozí svetu vypuknutie veľkej vojny. A k tomu už spomínaná polárna žiara, ktorá aj niekoľko týždňov pred vypuknutím druhej svetovej vojny bola silno viditeľná ešte aj v Bavorsku.
     Na obrázku vidno polárnu žiaru nad Škótskom, v januári 2012     Ďalším azda najdôležitejším znamením sú Kométy. Po jeseni, keď blízko Zeme preletela, respektíve nepreletela Kométa Elenin, sa presne na Vianoce z ničoho nič objavila tzv. vianočná kométa / Lovejoy /, ktorá nebola očakávaná žiadnymi predpoveďami, ani materiálnymi výpočtami. Smerovala totiž priamo do Slnka, všetci odborníci predpovedali jej zánik.
     Kométa Lovejoy bola objavená 27. novembra 2011 austrálskym amatérskym astronómom Terrym Lovejoyom. V polovici decembra kométa zaujala astronómov na celom svete, keď sa priblížila Slnku. Preletela vo vzdialenosti od neho asi 140 000 km. Napriek tomu, že jej skoro všetci predpovedali zánik, v noci z 15. na 16. decembra sa objavila na druhej strane Slnka. Nabrala na sile a žiarila oveľa intenzívnejšie ako predtým. Túto udalosť oznámili na Twitteri vedci z NASA nasledovne: „Prevratná novinka! Lovejoy žije! Kométa Lovejoy prežila prelet okolo Slnka a vynorila sa na druhej strane.“
     Dan Burbank je veliteľom medzinárodnej vesmírnej stanice ISS. Práve jemu sa podarilo urobiť jedinečné zábery kométy Lovejoy, ktorá už po celom svete dostala prívlastok vianočná kométa. Sám Burbank opísal kométu ako „najúžasnejšiu vec, akú som kedy vo vesmíre videl“, povedal v rozhovore vo detroitskej WDIV-TV. Burbankovi sa podarilo urobiť fotografie kométy v blízkosti horizontu Zeme.
     A v noci 24. 12. 2011 bola kométa voľným okom viditeľná v západnej Európe, najlepšie v Nemecku. Presne na Vianoce, ako keď pred 2000 rokmi oznamovala Ježišov príchod na Zem!

     Vráťme sa ešte ku kométe Elenin. Túto modrú kométu, nazývali aj Veľkou kométou. Severoamerický indiáni ju vo svojich starodávnych predpovediach spomínali pod menom Modrá hviezda - „ktorá vytvorí jeden svet a jeden národ, a ten bude ovládať jedna sila, Stvoriteľ“ V polovici minulého roku sa zdalo, že táto mimoriadna kométa smerovala k Zemi.
     Pre materiálnu vedu bola objavená profesorom Leonidom Eleninom 10. decembra 2010 a následne potvrdená rôznymi odborníkmi. Prvé predpovede nevylučovali ani zrážku so Zemou, neskôr túto možnosť vylúčili. Počas všetkých pozorovaní sa správala veľmi neobyčajne.
     V čom vlastne spočívala neobvyklosť kométy? Okrem toho, že bola modrá a mimoriadna veľká, pozorovanie španielskych astronómov observatória Nazaret (Kanárske ostrovy) dokazovali, že sa jej orbita neustále menila a len za dva dni v apríli sa priemer jej tela zväčšil o 30 percent. Na snímkach boli skutočne zaznamenané dva zhluky v smere pohybu a vedci skonštatovali, že s tým súvisela nestálosť orbity kométy.
     Potom vytvorila akýsi štít a v auguste začala intenzívnejšie žiariť. Následne úplne nečakane začala slabnúť a akoby sa rozpadla. V októbri 2011, keď mala byť najbližšie k Zemi doleteli k nám už len jej zvyšky, ktoré boli takmer nepozorovateľné.
     Prečo sa stratila? Dostali sme ešte čas? Alebo to nebola očakávaná „Modrá hviezda“ Čas ukáže! V každom prípade to bolo ďalšie znamenie.     K obidvom kométam by som ešte pripomenul slová Abdrushina, ktoré najlepšie vystihujú čo nás ešte čaká a určite neminie!
     "Znalí už po roky hovoria o príchode tejto zvlášť významnej hviezdy. Neustále vzrastá počet tých, ktorí ju očakávajú, neustále sa hromadia predzvesti, takže ju možno skutočne aj čoskoro očakávať. Avšak čo vlastne znamená, čo prinesie, odkiaľ príde, to dodnes nebolo správne vysvetlené.
     Hovorí sa, že prinesie prenikavé prevraty. Avšak táto hviezda znamená omnoho viac.
     Možno ju nazvať hviezdou Betlehemskou, pretože je rovnakého druhu, ako bola ona. Jej sila vysáva vodu vysoko nahor, prináša poveternostné katastrofy a ešte mnoho iného. Zem sa otriasa, keď ju obklopia jej lúče.
     Od udalosti v Betleheme neudialo sa nič podobného. Ako Betlehemská hviezda, tak i táto sa tiež uvoľnila z večnej ríše čistého duchovného v čase, aby prišla zapôsobiť na túto zem presne vtedy, keď na celé ľudstvo majú nadísť roky duchovného osvietenia.
     Hviezda si razí svoju cestu v priamej línii z večnej ríše až do tejto časti svetov. Jej jadro je naplnené vysokou, duchovnou silou; obaľuje sa hmotnosťou, a tak bude viditeľná i pozemským ľuďom. Bezpečne a bez okľúk pohybuje sa kométa svojou dráhou a bude v pravú hodinu na úrovni, predurčenej jej už pred tisícročiami.
     Jej prvé bezprostredné účinky v posledných rokoch sa už prejavili. Kto to nechce vidieť, ani počuť, kto necíti ako smiešne, že všetko mimoriadne , čo sa už stalo, sa považuje za všedné, tomu samozrejme niet pomoci. Taký sa chce hrať buď zo strachu na pštrosa, alebo je zaťažený najhoršou obmedzenosťou. Oba tieto druhy treba pokojne nechať ísť svojou cestou, možno sa len usmiať ich tvrdeniam, ktoré sa dajú tak ľahko vyvrátiť. Znalým by sa síce mohlo povedať, kde dopadnú prvé silné lúče. Pretože lúče však postupne zasiahnu celú zem, nemá účel podávať o tom podrobnejšie správy. Potrvá to celé roky až k tomuto bodu a ešte ďalšie roky, kým sa zem vymaní z tohto vplyvu. A potom bude očistená a osviežená v každom smere, k požehnaniu a radosti obyvateľov. Nikdy nebola krajšou, ako bude potom. Preto každý veriaci má pozerať do budúcnosti s pokojnou dôverou, neľakať sa, nech príde v ďalších rokoch čokoľvek. Ak dokáže pozdvihovať svoje zraky k Bohu s plnou dôverou, nestane sa mu nič zlého." (prednáška - Veľká kométa)

Prísepvok pridaný autorom 03.03.2012.

Aké znamenia sa nám ukazujú v prírode v súčasnosti? Je ich dosť, len my ich nechceme vidieť! Ak k prírodným javom a k ničiacim činnostiam človeka pridáme ešte veštby, ktoré sú presným opisom našej doby, tak veru máme sa nad čím zamyslieť.

     Ako najväčšia katastrofa a tiež znamenie v súčasnosti, je tu únik ropy v Mexickom zálive. Podľa odhadov cez stále sa zväčšujúcu dieru tam unikalo počas troch mesiacov až 100 000 barelov ropy denne, čo je 15,9 miliónov litrov denne. Obrovské množstvo! Spolu s ropou unikal aj plyn, hlavne metán a smrteľne jedovatý sírovodík, benzén a metylén-chlorid. Ešte aj o desiatky kilometrov ďalej bola koncentrácia metánu miliónkrát väčšia, ako je normál. Jasné že hrozil aj výbuch.
     A do toho všetkého ešte človek dodával disperátory na „rozptýlenie ropy“. Tiež v obrovskom množstve, aby vraj eliminovali škodlivé účinky, lenže používaná látka Corexit je vysoko jedovatá. V Európe dokonca bola zakázaná, a tiež je aj málo účinná. Slúžil akurát na maskovanie, lebo spôsobuje že sa ropa vsakuje pod povrch a tak je menej viditeľná.
     Následky sú a budú zdrvujúce a nie len pre morské živočíchy. Vietor zafúka jedovaté látky, dostanú sa do oblakov, tým pádom aj nad pevninu. Podľa vedcov sa pôda, až do vzdialenosti 250 km sa stane toxickou. Pri väčšom hurikáne možno ešte aj ďalej. Ropa sa už vraj dostala aj do Golfského prúdu...
     Je to naozaj najväčšia s človekom spôsobená katastrofa!
     V Biblii v zjavení Jána sa píše:
„Zatrúbil druhý anjel. A do mora padlo niečo ako veľký, ohňom horiaci vrch. Tretina mora sa premenila na krv, tretina morských živočíchov zahynula a tretina lodí sa potopila.“
Ropa v Mexickom zálive naozaj vyzerá ako krv!


     Proroctvá Hopiov z Arizony hovoria o tom, že more sčernie, ako znamenie, že starý vek končí a začína nový. Citujem:
„Toto je siedme znamenie. Budete počuť, že more sčernie, a veľa živých vecí kvôli tomu zomrie!“

     Trošku sme sa do znamení súčasnosti pustili zhurta. Začnime najprv s takými, ktoré sú pre väčšinu ľudí „menej vážne“, ale verne vyjadrujú náš morálny úpadok. Proroci nimi väčšinou opisovali dobu, keď „starý svet končí“.
     Anglická veštica Matka Shiptonová, ktorá žila v 16. storočí napríklad charakterizuje ženu našej doby takto:
„Ženy se začnou chovat jako šílené,
oblékat se jako muži, nosit kalhoty,
ostříhají si vlasy a zmizí i copy,
osedlají si koně obkroč, bez studu.“

     Sibyla, ktorá žila v 9. storočí pnl. opisuje ženu súčasnosti podobne:
„Ženy sukne svoje odložia a sukňami mužov sa obliekať budú.“
„Tak stane sa v tom čase, keď žena a muž pred zákonmi plnej rovnosti dosiahnu. Bude to pre ženu doba rovnosti, ale aj bezcennosti.“
„Svoje ústa a oči pozmenia, takže žena v tej dobe sa sove bude podobať.“
„Mnoho mužov manželky svoje, ktoré v mene Hospodinovým do spální svojich viedli, vyženú a pojmú manželky iné. Príde doba, že z tisícky dievčat jedinej panny nebude, pretože ženy panenstva svoje už pred zasnúbením mužom iným za zlato a víno dajú. Príde čas, keď matky svoje dcéry do miest vyženú, aby tam , predávajúc svoje telo a tak dobývajúce s mužmi cudzími, statkov zemských nadobudli.”

     Už spomínaný Hopiovia charakterizujú ženu takto:
„Doba konca nastane, keď ženy budú bez mužov plodiť deti.“
„Žena bude nosiť mužské oblečenie a tajomstvo žien, ktoré má vždy zakrývať odev, prestane byť tajomstvom, všade ho budú ukazovať a odhaľovať. Vtedy prídu vojny a ničenie. Čím viac budú ľudia ignorovať prikázania „Veľkého Ducha“, tým viac znamení zošle ľudstvu v podobe živelných pohrôm.“


     A ako ďalšie znamenie máme tu presný opis našich zlých vlastností, priamo z Biblie – 2. list Timotejovi:
„Ľudia budú totiž sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bezbožní, neláskaví, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, divokí, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážni, nadutí, milovníci skôr rozkoší ako Boha. Budú sa tváriť pobožne, ale silu (pobožnosti) budú popierať. Aj od tých sa odvracaj. Z nich sú totiž tí, ktorí sa vkrádajú do domov a podmaňujú si žienky, ktoré sú zaťažené hriechmi, vedené rozličnými žiadosťami, stále sa učia, ale nikdy nemôžu dôjsť k poznaniu pravdy.“

     Pozrime sa teraz na ďalšie znamenia – charakteristiky nášho sveta. Celkom komplexne nás vystihujú indické Védy. Podľa ich delenia žijeme v štvrtej dobe v Káli-juge, čiže v Železnom veku. Táto doba je najkrutejšia. Všetko zlé behom tejto doby vrcholí. Čím viac sa blížime k jeho koncu, tým viac sa ľudstvo odchyľuje od pravých hodnôt a prepadá závislosti na majetku.
"Tento věk je věkem zla a klamu. Lidé jdou cestou zla, védy ztratily sílu. ... Lidé mají odpor k provádění rituálů, jsou nezdrženliví, šílí po bohatství, dávají průchod zlým činům, jsou chtiví, nenasytní, krutí, bez srdce, drsní v mluvě, plni klamu, krátkozrací, bez vyšší síly, utopeni v nemoci a bolesti, nebezpeční, slabí, nízcí, hloupí, bídní, nepřátelští, podlí, přičemž kradou, pomlouvají, jsou zlomyslní, hádaví, mravně zkažení, zbabělí a plni chorob. Jsou zbaveni rozumu a plni hříchu, nestoudně hřeší s jinými ženami, žijí jako śúdrové /najnižšia kasta/, oddávají se prostopášnostem a konají zlo, lžou, jsou pokrytečtí, zanedbávají své povinnosti, využívají bezostyšně své bližní, prodávají vlastní dcery, vše snižují, mají odpor k odříkání a povinnostem, propadají klamným doktrínám a praktikám a nepřemýšlejí moudře."

     Hopiovia uvádzajú kopu charakteristík a znamení. Koniec čias opisujú nasledovne:
„Koniec nášho sveta bude blízko, keď uvidíme okolo nebeských telies hmlistú aureolu. Okolo Slnka sa objaví štyrikrát. Terorizmus vtedy dosiahne rozmery, ktoré môžu spôsobiť biblický armagedon.“
„Nadídu časy, keď sa žena zmení v muža a ľudia nájdu odtlačok, ktorý nás tvorí. Oni ho poroztínajú. Ľudia budú tvoriť nové zvieratá, ktoré nikdy neexistovali a budú si myslieť, že je to pre naše dobro.“
„Múdrosť a poznanie sklamú človeka... Balvany ľadu s hmotnosťou tisícok ton sa odtrhnú, spadnú do mora, čo spôsobí zvýšenie hladiny oceánu do veľkej výšky... Ten vek sa skončí výbuchom popola, ktorého lesk bude silnejší ako Slnko. Zem sa štyrikrát obráti a ľudstvo spadne do temnoty... Potom sa vrátia duchovia našich predkov a nanovo prevezmú zem. Iba tí, ktorí počúvajú odkazy nášho veľkého Stvoriteľa, prežijú.“
„Vynáranie budúceho piateho sveta sa už začalo. Ten budujú pokorný ľudia malých národov, kmeňov a rasových menšín.“


      Mimobiblické židovské spisy sú tiež zdrojom informácií o našej budúcnosti. Spomeniem len krátky citát z Bárukovej knihy, ktorá sa nazýva aj Bárukova apokalypsa:
„A tak prichádzajú tie dni, keď sa čas bude viac ponáhľať ako tie predošlé, doby pobežia viac ako tie minulé a roky uplynú rýchlejšie ako tie predchádzajúce.“
„Ľudia po Mojžišovej smrti hrešili a prestupovali Zákon, aj keď vedeli že je to napomínajúci Zákon, že je to Svetlo, ktorého nič neoklame, ako to dosvedčuje aj dosah jeho svitu. Ja potom nad všetkým, čo je, súdim! Teraz sa totiž dostavil nevyhnutný koniec času, koniec honby za blahobytom a všetkým nepoctivostiam.“


     Bulharská jasnovidka, Slepá Vanga charakterizuje našu súčasnosť takto:
„Objaví sa veľa neznámych chorôb. Ľudia budú bez príčiny a bez predchádzajúceho onemocnenia padať na ulici.“
„Príde deň, keď ľudia budú mať všetko, ale nebudú si môcť nič kúpiť z toho, čo má naozaj hodnotu: priateľstvo, lásku, súcit,...“
„Národ je zlý, národ je egoista, všetci kradnú, klamú, zabíjajú... Stále hovorím, že hore je niekto, kto to všetko pozoruje. Boh pozoruje!“
„Pravdu o svete treba hľadať v starých knihách. To, čo je napísané v Biblii, sa splní! K apokalypse dôjde! Vy nie, ale vaše deti to zažijú.“
Tieto slová, ako aj väčšinu svojich videní povedala v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 20. storočia.
     Zvlášť by som zdôraznil jej víziu:
„Přijde den, kdy se ze Země ztratí různé rostliny, zelenina, zvířata... Včely vymřou. Mléko bude otráveno.“
K vymretiu včiel by som doplnil, že v Amerike alarmujúco poklesol ich stav a u nás včelári tiež bijú na poplach. Preto stúpa stále viac a viac cena pravého medu. Chýbajúce včely si mohol všimnúť každý záhradkár aj tento rok na jar, keď krásne kvitnúce stromy neboli opelené a preto nemali úrodu.
Neviem nájsť presný citát od Vangy, ale ak ma pamäť neklame predpovedala, že človek prežije včely len o pár rokov!
     Táto svetoznáma jasnovidka vyveštila aj smrť princeznej Diany, potopenie ruskej ponorky Kursk, či teroristický útok na Svetové obchodné centrum. O to vážnejšie treba brať jej predpoveď o tretej svetovej vojne!
Globálny konflikt sa má začať s pokusom o atentát na prezidenta. Ďalšou príčinou vojny majú byť nepokoje v Indii.
Začne ako obvykle, konvenčne, neskôr sa ale v boji použijú jadrové a chemické zbrane. Moslimovia zaútočia na Európanov chemickými zbraňami.

     Už viackrát spomínaný Hopiovia o III. svetovej vojne povedali:
„S III. svetovou vojnou začnú tie národy, ktoré ako prvé priniesli svetlo (božskú múdrosť) do iných starých krajín. Spojené štáty budú zničené; krajinu i ľudí zničia atómové zbrane a rádioaktivita. Len Hopi a ich domovina sa zachová ako oáza, do ktorej sa budú utiekať utečenci. (Proti-atomové) kryty, to nie je správna cesta. K tým sa utiekajú len materiálne založení ľudia. Tí, ktorým srdci kraľuje pokoj, sa už nachádzajú vo veľkolepom úkryte života. Pred zlom sa skryť nedá. Tí, čo sa nebudú podielať na ideologickom rozdelení sveta, budú pripravení na život v svete inom, či už sú čierni, bieli, červení alebo žltí. Všetci títo sú jedným; sú to bratia.“
„Tá vojna, to bude vojna duchovného proti materiálnemu. Materiálne záležitosti zničia tie duchovné bytosti, ktoré tu zostanú, aby vytvorili jednotný svet a jeden národ, pod jediným panovníkom, ktorým je Stvoriteľ. A ten čas už nie je ďaleko. Dostaví sa vtedy, keď "Modrá hviezda Kačina" (Saquasohuh) bude tancovať na námestí a odloží masku. Ten predstavuje modrú hviezdu, vzdialenú a zatiaľ neviditeľnú, ktorá sa však čoskoro objaví. Ten čas predpovedá pieseň, ktorá sa spieva počas obradu Wuwuchim. Spievali ju aj v roku 1914 pred vypuknutím I. svetovej vojny a potom opäť v roku 1940, popisujúc nejednotnosť, odklon a nenávisť, ktoré poznačili rituály Hopi a rovnaké zlá sa potom rozšírili po celom svete.“

     Sibyla o poslednej vojne píše nasledovné:
„Bude to jedna z tých dôb, keď nebude rozdiel medzi dobrom a zlom, keď Diabol úplne roztiahne svoju náruč nad celým svetom. Pravda bude klamstvom a lož sa stane pravdou!“
„V Európe sa bili príslušníci jedného kmeňa, aj keď nehovorili rovnakým jazykom, ale raz príde vojna, keď pôjdu proti sebe dva úplne rozdielne kmene: východní a západní. Čierny človek nenávidí bieleho človeka a hovorí mu neveriaci! Žltý človek ho nenazve inak ako pes! Beloch im bude vo všetkom na prekážku.“
„Bude musieť prísť katastrofa! Posledná vojna bude najhroznejšia a napadne Európu v dňoch, keď to najmenej bude čakať! Žltí a čierni po tisícročných utrpeniach sa stanú nositeľmi pravdy, práva a spravodlivosti.“

     Najznámejší slovenský veštec Eugen Jonáš o možnej budúcnosti píše takto:
„Z juhu nastane expanzia mohamedánov. Zbúrajú Rím, ostane iba Chrám sv. Petra, aj ten bude poškodený. Rozpúta sa revolúcia v španielsku, Taliansku a Francúzsku. Izrael bude vymazaný z mapy sveta skôr ako príde koniec. Vznikne silný rozpor medzi Čínou a USA. Ľudstvo bude v agónii, trestané kozmickými katastrofami a najmä ľudskou zlobou – vojnami, revolúciami, hladomorom, morovými ranami.“
„Sám očakávam revolúcie, vojny epidémie až pandémie .Nasledujúca zima presiahne aj rekordy súčasného tepla. Do úvahy prichádzajú aj atentáty na svetových štátnikov, prevraty v štátoch v ktorých by sme to nepredpokladali. Ekonomický krach svetového rozsahu, neúroda, hlad, demoralizácia.“
Tieto predpovede zverejnil v lete, v 2003 roku.

     Najznámejší vizionár všetkých čias – Nostradamus, písal svoje predpovede do šifrovaných štvorverší, ktoré sa len veľmi ťažko dajú interpretovať. Uvádzam vysvetlenia od viacerých vykladačov:
     Podľa najbežnejších interpretácií nás v súčasnosti čaká neradostná doba: epidémie, vojny, teror, na druhej strane však tiež úžasný rozvoj a koniec nevyliečiteľných chorôb. Predpovedá veľké geologické a klimatické katastrofy. Dôjde ku konfliktu medzi svetom islamu a kresťanským svetom. Veľkej vojne budú predchádzať ozbrojené konflikty. Narastie počet ľudí trpiacich hladom. Následkom ozónovej diery sa zmení klíma. „Antikristovi prívrženci budú vystupovať v neobyčajnom počte, takže sa oddiali príchod Ducha Svätého, ktorí zostúpi na Zem na 48. stupni zemepisnej šírky. Odletí pred ohavnosťami Antikrista, ktorý začne vojnu proti kráľovi – zástupcovi Krista na svete... Ale najprv nastane zatmenie Slnka, najtemnejšie aké kedy bolo. V mesiaci októbri nastane veľká zmena pohybu Zeme, taká prudká, že si všetci ľudia budú myslieť, že Zem stratila rýchlosť a bude uvrhnutá do večnej temnoty. Na jar a neskôr budú tomu predchádzať nezvyčajné premeny, prevraty ríš a veľké zemetrasenia... A potom nastane prenasledovanie cirkvi, aké ešte nikdy nebolo. Medzitým prepukne strašný mor, ktorý zničí dve z troch dielov sveta."
„Jednoho dne se dva velký vůdcové stanou přáteli a jejich velká moc poroste. Nová země bude na vrcholu své moci“
“ /žeby tohtoročná jarná dohoda medzi USA a Ruskom?/
„Jedenáctka – čtyři nájemní vrahové – strašlivá válka nastane. Velký nepřítel lidského rodu. Bude ještě horší než ten děd. Železem, ohněm, vodou – krvavá a nelidská.“ Podľa interpretácie Jaroslava Krejčího /www.fenomen2012.ic.cz/: Štyria nájomný vrahovia by mohli byť: Rusko, USA verzus Čína a Irán. „Jedenáctka“ by mohla znamenať 11. mesiac, čiže november.

     Hans Holzer v 1971 napísal:
„Spojené státy budou bojovat s Čínou, a Rusko se připojí k Spojeným státům. Evropa bude rovněž postižena válkou, některé země se připojí k alianci Spojených států a Ruska. Čína bude dominovat nad celým Východem, významné bitvy se odehrají na Středným východě.“

     Všetky veštby do seba až príliš nápadne zapadajú! To len nechceme vidieť, čo nás čaká možno už vo veľmi blízkej budúcnosti. A ešte môžeme ďalej pokračovať s citátmi. Francesca de Billiante Savojská, v 12. storočí predpovedala:
„Vidím Žluté bojovníky a Rudé bojovníky, jak postupují proti zbytku světa... Evropa bude zcela potažena žlutou mlohou, která bude hubit dobytek na polích. Ty země, které začaly válku... zahynou v hrozném ohni. Může Pán poskytnout mým vnukům sílu vytrvat v těch nadcházejících těžkých dobách.“
„Země skončí v plamenech a hlad zničí miliony.“

     Americká jasnovidka Jeane Dixonová vo svojich proroctvách na roky 1994-2004 predpokladala americko európske spojenectvo vo vojne s východnými krajinami a na roky 2005-2020 americko - čínsku vojnu, pričom obe vojny súvisia s Blízkym východom. Podla Dixonovej sa má tretia svetová vojna začať bojmi o Izrael. /možno sa mýlila len v rokoch/
Aj Dixonová, tak ako mnohí pred ňou, spomína nebeské znamenia:
„Slnko stmavne Mesiac a hviezdy nebudú žiariť. Tri dni a tri noci bude úplná tma... Potom vo Svätej zemi zasvieti na oblohe znak kríža.“

     O trojdňovej tme a o Jeho príchode nájdeme dôkazy aj v Biblii
„Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv, skôr než príde veľký a hrozný Pánov deň.“
„Slnko sa zatmie, len čo vyjde, a mesiac sa nerozžiari svetlom.“
„Prídem zhromaždiť všetky národy, prídu a uvidia moju slávu."
Biblia /Izaiáš - 3 kniha/
„Tak ako je vidieť blesk od východu až po západ, tak bude každý vidieť aj príchod Syna človeka“ Biblia /Matúšovo evanjelium/
„Hneď po súžení /vojne/ tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky národy Zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. Pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice, aby zhromaždili jeho vyvolených zo všetkých kútov sveta.“

     Najslávnejšý americký jasnovidec, spiaci prorok – Edgar Cayce nám tiež nepredpovedal peknú budúcnosť.
     Podľa Cayceho súčasná doba je v mnohom podobná dobe tesne pred zánikom Atlantídy. Táto bájna krajina „sa pri neobyčajne silných zemetraseniach a záplavách , za jeden osudný deň a noc prepadla do mora a zmizla. Prichádza doba, keď sa na Zem začnú vracať synovia Beliala . Opäť sa ľudstvo rozdelí na dva tábory. Jedni budú výrazne uznávať duchovné a mravné hodnoty, druhí prepadnú mamonárstvu a chamtivosti. Znovu sa zopakujú dejiny a naskytne sa príležitosť napraviť staré chyby. Akú cestu si zvolíme tentoraz, závisí od nás. Súčasný svet zašiel d o slepej uličky. Ak mu chceme pomôcť zlepšiť sa, musíme rýchlo zmeniť svoj život.“
     Práve vtom je analógia medzi nami a Atlanťanmi. Cayce tvrdí, že „ak si človek uvedomí svoju pravú podstatu a vzťah k prírode a k Bohu, môže zabrániť opakovaniu mnohých minulých chýb . Našou najväčšou hrozbou je nezáujem o duchovné sily, ktoré nás vedú k spravodlivosti a šľachetnosti. Po smrti si berieme ďalej so sebou iba tie, pretože všetko ostatné nahromadené materiálne bohatstvo si viac neužijeme, zostáva tu!“
     Jeho najpozoruhodnejšia predpoveď' sa týkala vynorenia sa pevniny na mieste, kde kedysi ležala Atlantída. . „Čo sa týka fyzických zmien, v západnej časti Ameriky sa prelomí zem. Potopí sa veľká časť Japonska. Severná časť Európy za okamih zmizne. Na východ od pobrežia Ameriky sa objaví nová zem... Póly sa presunú - kde bolo chladné podnebie, bude vlhké, tropické. Začne sa to v dobe, ktorá sa bude označovať ako obdobie, kedy sa Jeho svetlo objavilo v oblakoch."
     V iných predpovediach píše: „Ako sa blíži čas k dobe, keď majú nastať zmeny, môže dôjsť k odkrytiu všetkých miest, kde sú jednotné záznamy tých, ktorí boli zasvätení do vedomostí o jednotnom Bohu. Chrám v Atlantíde bude znovu odkrytý. Taktiež sa otvorí Chrám záznamov v Egypte , a tam budú nájdené záznamy , ktoré boli spísané v srdci Atlantskej kultúry. Záznamy sú jednotné." „Tak ako bolo sľúbené prorokmi, v týchto dňoch sa naplňuje čas, v tejto generácii, a tak sa čoskoro na Zemi objaví ten Jediný, cez neho budú viacerí povolaní, aby sa stretli s tými, ktorí pripravujú cestu pre Jeho deň na Zemi.“

     O Mayskom kalendári sa ani nejdem podrobnejšie rozpisovať. Všetci, čo len trošku sledujú internet vedia že tento kalendár, ktorý bol vytvorený pred 6600 rokmi, končí v decembri 2012. Tento dátum je posledný. Potom už náš svet nebude taký, aký bol predtým. Aj keď presný dátum nikto nevie, všetko smeruje k tomu bodu keď „stúpime do vyššej dimenzie“. Keď sa „Jeho svetlo objaví v oblakoch“. Keď sa vytvorí „tisícročná ríša mieru a pokoja“. Keď nás bude súdiť „Kráľ kráľov“. Keď sa „znovu spojí fyzické s duchovným“. Keď príde „Budhom predpovedaný Zlatý vek“. Keď, ako Inkovia hovoria „všetci sa znovu spoznáme“
     Vráťme sa k udalostiam v Mexickom zálive. Takéto katastrofy vždy niečo znamenajú! Ak k nim pridáme časté zemetrasenia, výbuchy sopiek a tiež si všimneme abnormálne výkyvy počasia, tak tento náš pocit, že v našom svete sa čosi deje, ešte musí zosilnieť.
     Pozrime sa na počasie u nás v strednej Európe. Po dlhej zime s výdatným snežením nasledoval takmer dva mesiace trvajúci súvislí dážď. Samozrejme vznikli povodne, ktoré po búrkovej činnosti ešte zosilneli. Výkyvy počasia pokračovali tri týždne trvajúcimi tropickými horúčavami, a kto vie čo bude ďalšie. Roselis von Sass počasie charakterizovala takto:
„Aj klimatické pomery budú vykazovať mimoriadne výkyvy. Striedavo budú panovať rozpaľujúce horúčavy a ľadové zimy. Zima bude takého druhu, že ľudia si budú myslieť, že opäť vypukla doba ľadová...“

     Tieto a podobné anomálie sa dejú všade vo svete, a ešte vo zvýšenej miere. A všetko sa to bude stupňovať! Prírodné sily slúžia Stvoriteľovi a tak nám prinášajú to, čo si zaslúžime! Očisťujú a pripravujú našu planétu na veľkú zmenu. Všetko sa podrobuje Božej vôli, len človek odmieta žiť tak, ako by mal podľa večných zákonov. Rebeluje a vysmieva sa tomu, čo by malo byť preňho samozrejmé - „Žiť a konať tak, aby to bolo v súlade s Božou vôľou“
     Prešlo 12 rokov od narodenia Kráľa kráľov. Za ten čas sa v jemnohmotných svetoch odohrali dôležité udalosti. Teraz sa už začínajú výraznejšie premietať aj v našej hmotnosti.
     Nadchádzajúce udalosti budú mať rôzne formy prejavu. Všetko sa ale udeje tak, ako to má byť! Nič nie je náhoda!!! Vojny, ktoré v nejakej forme určite budú, sú len jedna zložka našej budúcnosti. Okrem toho tu máme všetky prírodné katastrofy, ktoré sa budú stále viac a viac množiť. Máme tu kométy a asteroidy – na ktoré ľudstvo v minulosti vždy hľadelo s veľkou úctou a s obavami. Nezabúdajme na choroby. Nemyslím teraz na vymyslené pseudochrípky, ktoré slúžia len na strašenie ľudí a na ich kontrolu, ale na možnú ozajstnú pandémiu. Abdrushin v poslednom rozhovore Dr. Hütterovi povedal nasledovné:
     „V jednom marci začne konečne dianie, ktoré bolo oznámené prorokmi a v Biblii. Začne strašnou chorobou, ktorá sa objaví celkom náhle a v priebehu troch týždňov odstráni 2/3 ľudí. Až potom ľudstvo pozná, že stoji v Súde! Skôr to nevedelo! Ľudia budú pochybovať o spravodlivosti Božej, pretože budú odchádzať len tzv. „dobrí“ ľudia. Iba tí ľudia, o ktorých Kristus povedal, že ,.vlažní budú vyvrhnutí“. Sú to všetko ľudské duše, ktoré sa nevyvinuli (duchovne), ľudia, ktorí nie sú dosť dobrí , aby mohli vstúpiť do Tisícročnej ríše, ale taktiež nie sú dosť špatní , aby klesli do rozkladu. Tí tzv. „dobrí" ľudia , ktorí nie sú schopní zlého, pretože s ú príliš vlažní, ktorí ale nerobia nič dobrého, pretože v nich nie je žiadna túžba po Svetle. Medzi ľuďmi prepukne zúfalstvo, aké si nikto nevie predstaviť. „Ako to“- budú kričať - „že Boh odvoláva zo Zeme len dobrých?“ Tisíce a tisíce budú páchať samovraždu . Ale lekári a vedci budú mať a j na to „vysvetlenie“. Je to nákazlivý bacil alebo vírus, ktorý sme doposiaľ neobjavili.
     A tisíce ľudí sa zblázni - bude to vyvolané žiarením Svetla. Taktiež v tomto prípade budú lekári tvrdiť, že sa jedná o vírus, ktorý napadol mozog. Ale žiadny lekár na svete nebude môcť' pomáhať! ...“
To, čo Abdrushin povedal sa stane skutočnosťou!!! Otázne je len kedy!?

     A v neposlednom rade tu máme snahu ovládnuť ľudí s mikročipom. Citát z apokalypsy Jána:
„ ... a (šelma) spôsobí, že všetci, malí aj veľkí, bohatí aj chudobní, slobodní aj otroci, dali si znak na pravú ruku, alebo čelo, aby žiaden nemohol kupovať ani predávať, iba ten, kto má znamenie alebo meno šelmy, lebo je to číslo človeka. Jeho číslo je šesťsto šesťdesiat šesť.“
O tom že bankovníctvo, ale aj občianske preukazy a pasy smerujú k mikročipom sme sa všetci mohli za posledných 12 rokov presvedčiť. Myslím, že temné sily v budúcnosti tento „vývoj“ sa budú snažiť urýchliť a budú chcieť zavádzať mikročipy aj pod nátlakom. Využijú k tomu zrejme hrozbu hospodárskej krízy, možno aj nebezpečenstvo terorizmu, ale určite prebehnú nejaké pokusy o masové zavedenie „čísla šelmy“
     Podrobnejšie sa tejto tematike venuje Martin Herzán vo svojej knihe „Totalitná svetovláda“, a samozrejme Natália de Lemeny – Makedonová vo “Večných zákonoch“

     Veru čaká nás toho veľa! A „čas sa bude naozaj viac ponáhľať“, ako predtým. Už teraz sa viac ponáhľa. Bude ťažko, veľmi ťažko. Povzbudením pre nás všetkých môže byť vidina krajšieho sveta a môžeme len dúfať, že sa toho všetkého dožijeme!
     „Zem nikdy nebola krajšia, ako bude počas Tisícročnej ríše.“

     Na úplný záver by som uviedol v súčasnosti prijaté slová z jemnejších, duchovných úrovní. Text je predovšetkým varovaním, ale aj povzbudením.
Túto „správu“ s dovolením pána Koškára, som len prevzal z jeho stránky – www.absolutnapravda.sk
      "Všetci tí čo špinili sa rozpadnú v prach popolu.
Vkladali mu do úst čo nikdy nepovedal. Ani tak nekonal.
Skloňte hlavy a plesajte. Prichádza k vám On.
Netušíte čo vás čaká keď príde na svet.
Modlite sa, slúžte lebo času vám nieto.
Nemárnite svetlom. Neblúďte svetmi.
Keď som tu.
Koniec vám všetkým čo nenaplnili.
Čo zhrešili voči splneniu, voči Bohu.
Deň prichádza s láskou lúča.
Keď kohút zakikiríka bude neskoro triediť plevel od buriny.
Pôjdu všetci s láskou v srdci potiť pot.
Prichádza On, Božia sila v ústrety útlakom.
Vrhá svoj meč.
Aby svetlo povstalo, nad veky vekov.
Nemýľte sa tým čomu sa hovorí láska, keď príde láska. Všetko falošné a sebecké zmetie do prachu.
Čisté a vznešené pozdvihne na hor, nebeský tlak.
Neodpykávajte tresty čo klamať vás nútia, čo i len málo radosti pôsobia.
Hľadači pravdy, čo pokrivili ste seba, potiahli iných, prestaňte sa rúhať a klamať sa.
Pôsobíte škody ako kozy v záhradách. V záhradách božieho stvorenia v ktorom môžete sami rásť.
Nespoznali ste Ho vtedy, nespoznáte Ho ani teraz!"


     Ďalšie a ďalšie znamenia o tom, že „nás čas sa pomaly napĺňa“ prichádzajú k nám dennodenne. Len väčšina ľudí ich akosi nechce vidieť.
     Extrémne výkyvy počasia si už hádam všimol každý. Či už u nás v Strednej Európe, či v iných končinách sveta dejú sa pračudesné poveternostné javy. Hlavne tej vody máme stále viac a viac ...
     Keď tieto riadky píšem je napríklad severovýchodná časť Austrálie zasiahnutá mohutnými povodňami. Voda tam zaplavila územie, ktoré je veľké ako Francúzsko a Nemecko spolu. V Európe sa topí sneh mimoriadne rýchlo, hrozia ďalšie povodne. Zatiaľ čo v Amazónii je mimoriadne sucho. Nezabúdajme, ale že nič sa nedeje náhodou. Dostávame naspäť len to, čo si zaslúžime!
     Ďalšie znamenie nám poskytuje aj Nancy Anne Clark – liečiteľka a psychoterapeutka z USA, ktorá vo svojich vyjadrenia píše: „Nielen proroci, ale dnes už aj astronómovia vedia, že Zem, slnečnú sústavu, ba i celú galaxiu čakajú transformačné zmeny, ktoré sa vlastne už začali. Naša slnečná sústava je súčasťou väčšieho systému hviezd, otáčajúcich sa okolo centrálneho slnka. Tento obrat trvá približne 25 000 rokov. Počas neho prejdeme dvakrát fotónovým pásom, ktorý tvorí jej prstenec. Existenciu fotónového pásu signalizujú vysokoenergetické gama lúče, ku ktorým už NASA v r.1991 vyslala výskumný raketoplán Odborníci tvrdia, že svetelné fotónové častice, cez ktoré by mala Zem prejsť, poškodia jej atmosféru a ovplyvnia v nej pomer kyslíka a kysličníka uhličitého. Poškodia aj všetky elektrické zariadenia. Súčasne s tým sa zvýši frekvencia elektrického poľa našej planéty a zrýchli sa jej pohyb vesmírom, čo stlačí čas a priestor do takých sfér uvedomenia, ktoré sú zatiaľ pre nás nepochopiteľné.
     Na Zemi môžeme začiatok týchto zmien pozorovať zvýšeným výskytom zemetrasením, záplavami, chaotickým počasím, oživenou činnosťou sopiek. Na Slnku zvýšenou slnečnou erupciou. A to všetko sa už začalo. K ďalším sprievodným javom patrí zmena elektromagnetických pólov Zeme. Za posledných 200 rokov namerali jeho oslabenie až o 35%. V roku 1994 namerali frekvenciu elektrických vibrácií Zeme 7,83 hertzov, v roku 2000 už 13 hertzov.“ / dnes je to okolo 17 hertzov /
     Toto sú konkrétne fakty, proti ktorým len ťažko možno niečo namietať. Podľa určitých teórií, pri poslednom prechode našej slnečnej sústavy cez fotónový pás, pred 12 500 rokmi sa tiež presunuli póly, čo spôsobilo dobu ľadovú a zmenu fauny a flóry na celej planéte. Podľa určitých internetových zdrojov aj tento rok v januári sa magnetický pól Zeme merateľne posunul a hlavne výrazne oslabol

     Paul Otto Hesse používa trochu iný slovník, ale význam je ten istý. Vo svojej knihe „Posledný deň“ predpovedal „Do sveta uzavretý prsteň z najjemnejšej manasickej hmoty vychádzajúcej z centrálneho slnka, cez ktoré musí slnečná sústava počas veľkého cyklu dvakrát prejsť.“. Jemná hmota tohto prsteňa má zodpovedať nášmu duchovnému telu. Manasická vibrácia je taká, ako keby sme vstúpili do očistného kúpeľa, a s „nedovolenou“, temnou duchovnou hmotou z tohto kúpeľa nevyjdeme.
     Hesse spomína aj „trojdňovú temnotu“, opísanú toľkým jasnovidcami, a on ju vysvetľuje nasledovne: „Ak do žiarivého prstenca vstúpi najprv Slnko a Zem sa nachádza za ním, a ak vezmeme do úvahy rýchlosť pohybu slnečnej sústavy (29 km/s), treba v najpriaznivejšom prípade počítať so 110 hodinovou tmou, lebo Slnko v tom stave stratí vlastné svetlo.“

     Na internete sa dá nájsť veľa článkov a videí o rôznych mimozemských lietajúcich objektoch. Veľké percento z nich sú samozrejme výmysly a zámerné zavádzania, ale objavujú sa aj vierohodné objavy. V súčasnosti sa veľa píše o 8 obrovských objektoch, ktoré boli zachytené teleskopom NASA na oblohe. Neidentifikovateľné telesá dosahujú vraj 240 kilometrov na dĺžku a 50 – 90 kilometrov na šírku. Zatiaľ sa nachádzajú za orbitou Pluta.
    Takáto „mimozemská armáda“ by zodpovedala opisom Adamského, ktorý ako kanál „vesmírneho spojenia“ predpovedal príchod kozmických lodí na záchranu ľudstva. / pozri okienko „Veštby“ /

    Ďalšou zaujímavosťou modernej vedy je, že vedci našli v našej galaxii zvláštny útvar, ktorý spozorovali vďaka žiareniu gama. Štruktúru má zrejme na svedomí čierna diera. Prekvapovať nás stále môže aj naša vlastná Galaxia. Americký satelit, ktorý pozoruje oblohu v oblasti žiarenia gama, zachytil dvojicu bublinovitých útvarov, ktoré akoby prúdili nahor a nadol zo stredu našej Mliečnej cesty.
    Jedná sa zrejme o zvyšky po výbuchu tamojšej superhmotnej čiernej diery. Celá zvláštna kozmická štruktúra má približne 50-tisíc svetelných rokov. Vedci ju objavili vo verejne prístupných údajoch, ktoré získal Fermiho kozmický gama-ďalekohľad NASA - konkrétne jeho detektor pre veľkoplošné pozorovania (Large Area Telescope)
    "Vidíme dve bubliny žiarenia gama, ktoré siahajú 25-tisíc svetelných rokov nahor (na sever) a nadol (na juh) od stredu Mliečnej cesty. Podstate tejto štruktúry ani jej vzniku však ešte celkom nerozumieme," povedal Doug Finkbeiner.
    Aj keď je výbuch starý milióny rokov, to že žiarenie práve teraz dorazilo k nám tiež musí mať svoje opodstatnenie. A keď tu bolo aj predtým, len mi sme ho skorej neobjavili, ani to by určite nebola náhoda. Veď v súčasnosti všetko graduje a vrcholí. Spomeňme si na slová Abdrushina:
,,Ľudia! Keď nadíde hodina, v ktorej podľa Božej vôle nastane na zemi nutná očista a triedenie, potom dávajte pozor na vám zasľúbené, čiastočne nadpozemské znamenia na nebi!"


     Ďalšia aktualita je hromadné hynutie zvierat po celom svete. Tisícky mŕtvych rýb a vtákov na nový rok v Arkansase bolo ako prvé zo série uhynutí. Vtedy to ešte vedci spájali s novoročným ohňostrojom, internetové špekulácie so skúškou novej, tajnej zbrane. Ja si myslím, že nič z toho nie je príčinou. Dokazujú to aj ďalšie prípady, ktoré sa odohrali v nasledujúcich týždňoch vo Švédsku, Kanade, na Filipínach, Haiti, po celom USA, či na Novom Zélande. V Anglickom Kente uhynulo 40 tisíc morských krabov. A najnovšie aj v Brazílii, kde obeťou podobného nešťastia sú sardinky a v Talianskej Bologni hrdličky. A počet vtákov alarmujúco klesol aj u nás na Slovensku.
     Príčin môže byť aj viac. Môže to spôsobovať zmenené magnetické pole Zeme, alebo prechod cez galaktický stred, cez fotónový pás. Pri minulom galaktickom prechode vyhynuli stovky živočíšnych druhov. Nie sú vtáci a ryby začiatkom toho čo má prísť?

     A na záver by som zaradil ďalšie veštby.
     Na blížiace sa udalosti, ktoré nám už klopú na dvere, poukazuje aj proroctvo svätého Malachiáša z Armaghu. Tento bohabojný muž predpovedal, že od roku 1143 do „konca čias“ sa vystrieda na pápežskom stolci 112 pápežov. Po terajšom pápežovi Benediktovi XIV. má prísť už iba jeden, alebo dvaja pápeži. Iné zdroje uvádzajú, že budú vládnuť len krátko.
     Posledný pápež sa bude volať tak ako prvý – Peter. Bude to Petrus Romanus. Prvý bol Žid a zomrel v Ríme, posledný bude Riman a zomrie v Jeruzaleme.
     Úplné znenie poslednej predpovede:
„Počas posledného prenasledovania svätej cirkvi rímskej zasadne na stolec Petrus Romanus, ktorý bude pásť ovce v mnohom utrpení, ktoré keď pominú, mesto na siedmich pahorkoch padne a strašný sudca bude súdiť ľud. Potom, koniec.“
     Treba si však uvedomiť, že každý koniec je zároveň začiatkom čohosi nového.

     Ku katastrofe v Mexickom zálive by som doplnil Nostradamove slová:

„Ako sa prvý anjel priblíži,
pozdrav ohňa bude zhodený na Zem,
kde tretina stromov zhorí
a všetka zelená tráva zmizne

Ako príde druhý anjel,
bude to niečo ako keď padne
do mora veľká horiaca hora
a tretina morí sa stane ako krv

Ako príde tretí anjel,
veľká hviezda padne z oblohy,
svietiac ako pochodeň
a jej meno bude wormwood“

     Prvý verš by sa mohol týkať veľkého letného požiaru v Rusku, v roku 2010. Druhý verš pádu ropnej plošiny v Mexickom zálive. Ekologické následky sú neuveriteľne rozsiahle. To len oficiálne médiá sa prestali zaoberať s touto témou. A tretí verš ? Možností je niekoľko ...

    Ako veštba znie upozornenie pani Makedonovej. Jej slová z roku 1998 sú stále aktuálnejšie: „Doteraz sa globálne, celosvetové účinky negatívnej karmy zhora zdržiavajú, aby malo ľudstvo do poslednej chvíle, t. j. do vrcholu očisty dosť času na pochopenie pravého zmyslu svojho života, na duchovné vzdelávanie. Kto ten čas premárni, toho vybitie spätných účinkov zaskočí nepripraveného. Nebude chápať zmysel celého diania, a preto sa nebude môcť z neho poučiť.
    Zlá karma z minulých chýb a vín visí nad ľudstvom ako tmavá záclona. V búrke vojen a pohrôm sa vybije a rozloží. Pred vrcholom očisty sa zrútia všetky nesprávne názory, aby ľudia mali možnosť sa zaradiť buď na stranu ďalšieho duchovného vývoja, alebo na stranu úpadku a zničenia.“
Prosby s plačom

„Keby sme dokonale poznali vôľu Božiu
Často by sme s plačom prosili o to,
O odvrátenie čoho teraz s plačom prosíme“


/ jeden známy kresťanský duchovný /