Proroctvá a vízie budúcnosti sprevádzajú ľudstvo od jeho ranných dejov. V dávnych časoch ľudia verili, že predurčenie je dané a nemožno sa mu vyhnúť. Dnes už vieme, že budúcnosť nie je vopred určená, vytvárame ju my všetci, teda môžeme ju aj ovplyvniť a meniť. Proroctvá nám majú slúžiť k napraveniu všetkých chýb. Dátumy a detaily nie sú smerodajné, lebo sa menia spolu s myslením a cítením ľudí.
     Okrem maľovania sa dlhší čas venujem skúmaniu budúcnosti. Zozbierané predpovede z rôznych kníh a novinových článkov som vydal v knihe „Veštby pre súčasnosť“, vo vydavateľstve Eko-konzult v roku 2003.
     Na tejto stránke uvádzam tie najzaujímavejšie, aj také ktoré do knihy neboli zaradené. Veštby akosi zapadajú do seba a predpovedajú ľudstvu nepeknú budúcnosť. Aj keď v maličkostiach si protirečia, každý by sa mal zamyslieť nad tým, spoločným a nezávisle od politickej príslušnosti, svetonázoru, či náboženskej orientácie. Treba ich čítať otvoreným srdcom a s istým nadhľadom.

Štyri vízie budúcností apačského čarodejníka
     Zakrádajúci sa vlk bol apačským čarodejníkom, ktorý vyrastal ďaleko od vplyvu bielych ľudí. Jeho národ bol tesne spojený s prírodou, bol jej súčasťou, a tak nečudo, že v nej vedel čítať. V dvadsiatych rokoch nášho storočia mal Zakrádajúci vlk štyri vízie, ktoré predpovedali záhubu ľudstva. Dve z nich sa už splnili.
     Prvé znamenie: Zakrádajúci vlk videl stohy tiel, ktoré ležali v otvorených jamách a čakali na pochovanie, ich stav dokazoval, že zomreli od hladu. Jedného dňa bude celý svet vyzerať tak ako táto "krajina hladu ..." (veľký hladomor v Afrike). Človek bude obviňovať počasie a Zem. Ak si uvedomí, že hlad nastal jeho vinou, bude to znamenať, že veľkú lekciu ľudia pochopili. Ľudstvo však nepochopí, že samo stvorilo takého miesto smrti. Po výstrahe hladu, ktorá bude prvým znamením, začne človeka trápiť nákaza. Biele plášte nenájdu riešenie. Nákaza sa zrodí z opíc, narkotík a sexu (AIDS). Bude ničiť človeka z vnútra, keď sa bežné choroby stanú smrteľnými. Bude to následok života, aký ľudstvo vedie: velebenie sexu, narkotík a života vzdialeného prírode.
     Druhé znamenie: V druhej vízii bol zavedený na miesto, kde už nebolo ani stopy po rastlinstve a zvieratá zomierali. Okolo panovala strašná horúčava. Slnko vyzeralo väčšie, na nebi neboli vtáky ani oblaky. Namiesto nich sa na nebi ukázali veľké diery (ozónové diery), ktoré sa hlučne otvárali, akoby hrmením. Zem sa triasla čoraz silnejšie a búrky, víchrice uragány vyčíňali čoraz intenzívnejšie...“Diery sú bezprostredným následkom spôsobu života človeka, jeho cesty a hriechov. V tom čase nastane veľká zmena v spôsobe myslenia ľudského druhu."
     Tretie znamenie: Slnko sa zmenilo na čosi priezračné a potom krvavočervené. Keď sa západ slnka zmenil na súmrak a noc, na nebi sa ukázali hviezdy, všetky svietili jasnočervenou farbou. Zovšadiaľ doliehal k nemu krik plný zúfalstva, strachu a bolesti. Duch bojovníka sa objavil a Zakrádajúcemu vlkovi povedal: „To je tretie znamenie, noc krvavých hviezd. Bude viditeľné na celej Zemi. Nebo bude krvavé deň a noc. Toto nastane, ak sa beh udalostí po druhom znamení nezmení. Človek si môže byť istý, že Zem bude zničená a deti Zeme sa budú musieť skryť v divočine."
     Štvrté znamenie: Zakrádajúci vlk počul štvrtú víziu v podobe hlasu malého dieťaťa. Ten mu povedal: „Štvrté posledné znamenie sa ukáže po ďalších desiatich zimách od krvavých hviezd. V tom čase si Zem vylieči svoje rany a človek vymrie. Na Zemi nastane ukrutný hlad, aký si človek nevie predstaviť. Vody budú otrávené. Zvieratá a ľudia vymrú. Hordy násilníkov budú poľovať a zabíjať iných ľudí, aby prežili. Človek bude zničený, jeho mestá sa stanú ruinami a jeho vnukovia budú musieť platiť za hriechy svojich prarodičov." Zakrádajúci vlk videl len našu hrubohmotnosť. Zrejme nedokázal nahliadnuť do jemnejších úrovní, kde život bude pokračovať dokonca v krajšej a oveľa kvalitnejšej forme ako teraz!

Krištáľové tabule Hopi
     Indiáni Hopi zverejnili svoje tajné proroctvá v roku 1949. Sú zapísané na krištáľových tabuliach starých vyše 1600 rokov. Ich poslovia precestovali takmer celý svet. Vystúpili aj na pôde OSN, vypočuli si ich prezidenti USA a rozprávali sa aj s dalajlámom.
     V textoch je obsiahnuté poznanie nielen o minulosti, ale aj o budúcnosti vrátane možného zániku pozemskej civilizácie.
     V súlade s poznaním Indiánov Hopi v súčasnosti žijeme na "štvrtej Zemi". Tri predchádzajúce boli zničené, pretože ľudstvo zabudlo na svoju misiu a uviazlo v honbe za pôžitkami, v boji o moc a v nacionalizme. Podľa týchto textov sme na pokraji ďalšej apokalypsy.
     Varovné predpovede pred ňou sú:
„Keď na nebi budú roztiahnuté pavučiny, pomocou ktorých budú ľudia so sebou hovoriť"
„Keď ľudia budú cestovať lietajúcimi domami po nebi"
„Na východe sa objaví obrátený a presunutý znak života (svastika), ale prinesie len smrť. Príde spolu s vychádzajúcim slnkom zo západu (symbol Japonska)“ - tieto dva znaky sú vytesané na kamennej tabuli skrytej v Arizone."
„Keď ženy budú bez mužov plodiť deti."
„Žena bude nosiť mužské oblečenie a tajomstvo žien, ktoré má vždy zakrývať odev, prestane byť tajomstvom, všade ho budú ukazovať a odhaľovať. Vtedy prídu vojny a ničenie. Čím viac budú ľudia ignorovať prikázania „Veľkého ducha“, tým viac znamení zošle ľudstvu v podobe živelných pohrôm."
     Začínajú sa vypĺňať aj posledné predpovede „dňa očisty“ budú zemetrasenia, výbuchy sopiek, povodne a požiare. Dôjde k „prepólovaniu“ Zeme. Predpovede hovoria o prudkých zmenách klímy, čoho prvé prejavy môžeme pozorovať už dnes. „Nadídu časy, keď sa žena zmení v muža. Ľudia nájdu odtlačok, ktorý nás tvorí (DNK). A oni ho poroztínajú. Ľudia budú tvoriť nové zvieratá, ktoré nikdy neexistovali a budú si myslieť, že je to pre naše dobro." Aj tieto vízie sa postupne vyplňujú.
     Podľa ich predpovedí už takmer 16 rokov beží tretia svetová vojna, prejavujúca sa zatiaľ na úrovni lokálnych konfliktov. Začala sa prvou americko-irackou vojnou v Perzskom zálive. Jej ďalšia nukleárna fáza sa začne v rovnakej oblasti. Vyčerpajú sa prírodné zdroje a nastane novodobý hladomor - vznikne vraj posledný boj medzi dobrom a zlom, ktorý očistí srdcia ľudí a vylúči z povrchu zemského všetky nehodné bytosti. Ich posolstvo znie: „Majme rovnaký sen, spolu s inými národmi udržiavajme tento svet v rovnováhe."

Nostradamus
     Najväčší vizionár sveta Michel Nostradamus sa narodil v roku 1503. Bol aj matematik, astrológ, lekár a chemik.
     Najdôležitejšou Nostradamovou činnosťou však bolo vypracovávanie horoskopov. Miliardy ľudí celej planéty poznajú jeho jediné veršované proroctvo: knihu „Centúrie“ = Storočia, ktorú začal písať v roku 1555, a strofu po strofe dopĺňal celých desať rokov. Písal ich v štvorveršoch, ktoré sú zašifrované pred nepovolanými. Všetky jeho rozlúštené predpovede sa splnili. Faktom ale ostáva, že mnohé "naplnené proroctvá" boli vyčítané z príslušných veršov až spätne.
     O Nostradamovej jasnozrivosti si môžeme urobiť predstavu už len z citácie niektorých mien a výrazov, ktoré sa vyskytujú v jeho Centuriách. Montgolfiere je meno prvého balóna, ktorým sa človek vznesie do vzduchu, rubeľ je názov pre ruskú korisť. Hovorí o Frankovi, ktorý vyvedie svojich z pevnosti. Mussoliniho nazýva Duce, Stalina vodcom z Arménska, Hitlera Hnedý alebo aj vodca Árijcov. Predpovedal aj prvú a druhú svetovú vojnu, smrť Kennedyho a veľa iných udalostí.
     Podľa najbežnejších interpretácií nás v súčasnosti čaká neradostná doba: epidémie, vojny, teror, na druhej strane však tiež úžasný rozvoj a koniec nevyliečiteľných chorôb. Predpovedá veľké geologické a klimatické katastrofy. Dôjde ku konfliktu medzi svetom islamu a kresťanským svetom. Veľkej vojne budú predchádzať ozbrojené konflikty. Narastie počet ľudí trpiacich hladom. Následkom ozónovej diery sa zmení klíma. „Antikristovi prívrženci budú vystupovať v neobyčajnom počte, takže sa oddiali príchod Ducha Svätého, ktorí zostúpi na Zem na 48. stupni zemepisnej šírky. Odletí pred ohavnosťami Antikrista, ktorý začne vojnu proti kráľovi – zástupcovi Krista na svete... Ale najprv nastane zatmenie Slnka, najtemnejšie aké kedy bolo. V mesiaci októbri nastane veľká zmena pohybu Zeme, taká prudká, že si všetci ľudia budú myslieť, že Zem stratila rýchlosť a bude uvrhnutá do večnej temnoty. Na jar a neskôr budú tomu predchádzať nezvyčajné premeny, prevraty ríš a veľké zemetrasenia... A potom nastane prenasledovanie cirkvi, aké ešte nikdy nebolo. Medzitým prepukne strašný mor, ktorý zničí dve z troch dielov sveta."
     Najpesimistickejší záver, ku ktorému sa Nostradamus dopracoval, je zhrnutý do nasledovnej vety: „Kraje sa stanú takmer neobývanými a dlhý čas v nich bude panovať mier.“ Najhoršiemu sa však podľa neho predsa len môže podariť zabrániť. Aj keď ľudstvo sa vojne nevyhne, po nej nastúpi „nová éra“, ktorú veľký francúzsky prorok označuje za „zlatý vek“.

Spiaci prorok - Edgar Cayce
     Tento najslávnejší americký prorok, predpovedal svoje veštby v spánku, v tranze Vraj čerpal zo zápisov v priestore a taktiež čítal z podvedomia osoby. Stačilo mu vedieť meno a adresu danej osoby a dokázal určiť jeho choroby, liečenie, minulé životy, ale aj budúcnosť!
     Nielen, že predpovedal dve svetové vojny, ale určil aj roky ich začiatku a konca. V hrubých rysoch načrtol burzový krach v roku 1929 - začiatok veľkej hospodárskej krízy, a predpovedal aj kedy nastane obrat k lepšiemu.
     Veril v reinkarnáciu, opísal aj vlastné minulé životy. „Reinkarnácia znamená vývoj ľudského ducha vo viacerých, po sebe nasledujúcich pozemských životoch, raz ako bohatý, raz ako chudobný. Raz jednej, potom zas druhej rasy - až kým duch nedosiahne takú dokonalosť, ktorú nám Kristus sľúbil. Duše sa prechádzajú ako herci v rôznych rolách a kostýmoch, pri rôznych predstaveniach.“
     Podľa Cayceho súčasná doba je v mnohom podobná dobe tesne pred zánikom Atlantídy. Táto bájna krajina „sa pri neobyčajne silných zemetraseniach a záplavách, za jeden osudný deň a noc prepadla do mora a zmizla. Prichádza doba, keď sa na Zem začnú vracať synovia Beliala. Opäť sa ľudstvo rozdelí na dva tábory. Jedni budú výrazne uznávať duchovné a mravné hodnoty, druhí prepadnú mamonárstvu a chamtivosti. Znovu sa zopakujú dejiny a naskytne sa príležitosť napraviť staré chyby. Akú cestu si zvolíme tentoraz, závisí od nás. Súčasný svet zašiel do slepej uličky. Ak mu chceme pomôcť zlepšiť sa, musíme rýchlo zmeniť svoj život.“
     Práve vtom je analógia medzi nami a Atlanťanmi. Cayce tvrdí, že „ak si človek uvedomí svoju pravú podstatu a vzťah k prírode a k Bohu, môže zabrániť opakovaniu mnohých minulých chýb. Našou najväčšou hrozbou je nezáujem o duchovné sily, ktoré nás vedú k spravodlivosti a šľachetnosti. Po smrti si berieme ďalej so sebou iba tie, pretože všetko ostatné nahromadené materiálne bohatstvo si viac neužijeme, zostáva tu!“
     Jeho najpozoruhodnejšia predpoveď' sa týkala vynorenia sa pevniny na mieste, kde kedysi ležala Atlantída. „Čo sa týka fyzických zmien, v západnej časti Ameriky sa prelomí zem. Potopí sa veľká časť Japonska. Severná časť Európy za okamih zmizne. Na východ od pobrežia Ameriky sa objaví nová zem... Póly sa presunú - kde bolo chladné podnebie, bude vlhké, tropické. Začne sa to v dobe, ktorá sa bude označovať ako obdobie, kedy sa Jeho svetlo objavilo v oblakoch."
     V iných predpovediach píše: „Ako sa blíži čas k dobe, keď majú nastať zmeny, môže dôjsť k odkrytiu všetkých miest, kde sú jednotné záznamy tých, ktorí boli zasvätení do vedomostí o jednotnom Bohu. Chrám v Atlantíde bude znovu odkrytý. Taktiež sa otvorí Chrám záznamov v Egypte, a tam budú nájdené záznamy, ktoré boli spísané v srdci Atlantskej kultúry. Záznamy sú jednotné." „Tak ako bolo sľúbené prorokmi, v týchto dňoch sa naplňuje čas, v tejto generácii, a tak sa čoskoro na Zemi objaví ten Jediný, cez neho budú viacerí povolaní, aby sa stretli s tými, ktorí pripravujú cestu pre Jeho deň na Zemi.“
     Podobne ako Nostradamus a iní proroci, aj Cayce predpovedal zánik New Yorku. „Pozor na New York! Ak sa vyskytne v tejto oblasti veľké zemetrasenie, celý Manhattan na juh od štrnástej ulice, môže veľmi ľahko klesnúť do zátoky.“
     Hlavné heslá Cayceho:
„Boh existuje,
Každá duša je časťou Božskej energie.
Ty si duša obývajúca telo.
Život má zmysel. (nie je náhodný)
Život je nekonečný. (v absolútnom merítku čas neexistuje)
Každý ľudský život beží podľa zákona.
Zákon predstavuje karma a reinkarnácia.
Každý zákon preniká láska.
Vôľa človeka tvorí jeho osud.
Duch človeka má tvorivú silu.
Odpoveď na všetky problémy je v nás."

Novodobé veštby
     Medzi najznámejších jasnovidcov 20.storočia určite patrí bulharská Slepá Vanga, ktorá čerpala svoje vedomosti z rozhovorov s duchmi. Ako dvanásťročná oslepla počas hroznej búrky na poli neďaleko rodného mesta. Všetky pokusy vrátiť je zrak boli neúspešné. V roku 1941, ako tridsaťročná objavila v sebe dar jasnovidectva. Sama tvrdila, že darom jasnovidectva jej Boh vynahradil slepotu. Predpovedala budúcnosť Brežnevovoi, Jeľcinovi, Živkovovi a iným, rozpad Sovietskeho zväzu, pražskú jar 1968 a veľa iných svetových udalostí. Napríklad v roku 1985 vyveštila „spadne múr deliaci dva svety...“. V septembri 1994 povedala „Ruské vojská vstúpia do Čečenska, ale nič nedosiahnu“. Veľká časť jej všeobecných predpovedí pre svet je utajená. Najradšej sa zaoberala problémami obyčajných ľudí, ktorých aj liečila. So svojimi schopnosťami našla stratené veci ale aj osoby.
     Boh je pre Vangu odpoveďou na všetky otázky, na ktoré hľadáme odpoveď: „Pravdu o svete je treba hľadať v starých svätých knihách. To, čo je napísané v Biblii sa splní! K apokalypse dôjde!“

     Americká jasnovidka Jeane Dixonová vo svojich proroctvách na roky 1994-2004 predpokladala americko-európsku vojnu s východnými krajinami a na roky 2005-2020 americko-čínsku vojnu, pričom obe vojny súvisia z Blízkym východom. Podla Dixonovej sa má tretia svetová vojna začať bojmi o Izrael.
     Aj Dixonová, tak ako mnohí pred ňou, spomína nebeské znamenia – „Slnko stmavne, Mesiac a hviezdy nebudú žiariť. Tri dni a tri noci bude úplná tma... Potom vo Svätej zemi zasvieti na oblohe znak kríža.“

     Podľa denníka istej anonymnej talianskej mníšky , ktorá v rokoch 1967 až 1971 viedla „nebeské rozhovory“ sa rútime do priepasti – „... nie preto, že to chce Boh, ale preto, lebo človek vo svojej zlobe zneužil vlastnú slobodu.“
     Ďalej píše – „Nebo sa zotmie. Temnota pokryje zem, ktorá bude dni a noci zahalená do čierneho plášťa. Ale ešte nebude koniec sveta, pretože. Pán zatiaľ nezničí majstrovské dielo vlastných rúk... Temnota bude symbolickým obrazom duchovnej temnoty ľudí, a na celej zemi bude tak dlho tma, pokým aj bezbožníci a neveriaci nezdvihnú oči k nebu, aby úpenlivo prosili o trochu svetla. Potom sa slnko zjaví opäť v plnom lesku a žiare.“

     Na záver tejto časti uvádzam českého filozofa, spisovateľa, bojovníka za ľudské práva Martina Herzána, ktorý síce nie je veštec, ale na našu blízku budúcnosť poukazuje z hľadiska globalizácie sveta. Vo svojej knihe „Totalitní světovláda“ píše o snahe všetkých „vyspelých“ vlád zavádzať mikročipy do platobných kariet, občianskych preukazov a pasov. Vraj kvôli bezpečnosti a pokroku. Nie je možné, že sledujú úplne iný cieľ?
     K ďalšiemu pochopeniu uvádzam citát z Biblie – zjavenie apoštola Jána „ ... a (šelma) spôsobí, že všetci, malí aj veľkí, bohatí aj chudobní, slobodní aj otroci, dali si znak na pravú ruku, alebo čelo, aby žiaden nemohol kupovať ani predávať, iba ten, kto má znamenie alebo meno šelmy, lebo je to číslo človeka. Jeho číslo je šesťstošestdesiatšesť.“
     Ak použijeme trocha iný slovník, tak meno a číslo šelmy je vlastne mikročip. Keby sa podarilo mikročipy implantovať ľuďom (už sa to deje), apokalyptická vízia by sa stala realitou. V prípade zvierat je už implantovanie mikročipov značne rozšírené. „Ak všetko pôjde podľa plánu medzinárodného finančníctva, hotovosť, čiže bankovky a mince, onedlho zmiznú z obehu. Nahradia ich elektronické peniaze, najskôr v podobe kreditných kariet s mikročipom, a potom v podobe samého mikročipu implantovaného pod kožu pravej ruky.“
     Znie to ako zo sci-fi, ale je to fakt! „Vyvinutý mikročip má vysielač a samonabíjaciu batériu z lítia, dopĺňanú meniacou sa teplotou ľudského tela. Je nielen elektronickou peňaženkou, ale aj mechanizmom, ktorý umožňuje zistiť, kde sa nositeľ čipu nachádza. Vysiela totiž osobitý signál, pre každú osobu jedinečný, ktorý môže satelit prijímať. Sieť zo 66 satelitov krúžiacich v nízkych výškach, ako aj antény mobilov umožnia nájsť kohokoľvek kdekoľvek s presnosťou jedného metra. Implantovaním mikročipu človek už úplne stratí súkromie. Vedci už našli aj vhodné miesto na ľudskom tele, kde sa telesná teplota najrýchlejšie mení - čelo a vrchná časť pravej ruky.“
     Martin Herzán upozorňuje – „že akcia sa už začala. Mikročipy sa objavujú v telách obyčajných ľudí po celom svete. Cieľom je vytvorenie poslušnej a vlastnej vôle zbavenej spoločnosti, mikročip totiž môže ovplyvniť aj správanie ľudí!“. „Človek, ktorý bude mať mikročip v tele sa stane robotom bez vlastnej vôle, za ktorého rozhodujú iní pomocou gigantického počítača. Takýto obrovský, utajovaný počítač bol zostrojený v Bruseli v budove EHS. Pracovníci ho volajú familiárne – Beštia, čiže Šelma, tento superpočítač je schopný označiť všetkých obyvateľov Zeme s 18 miestnym blokom číslic, ktorý ma základnú pozíciu v čísle 666! Toto označenie pomocou mikročipu, alebo neviditeľným laserovým tetovaním čiarkového kódu, ktorého základ tvorí tiež číslo 666, by obsahovalo všetky údaje o človeku. Slúžil by namiesto všetkých bankových kariet, nahrádzal by aj občiansky preukaz, zdravotné údaje a osobné údaje, ktoré by sa mohli veľmi ľahko zneužiť. Boli by sme otroci v „dokonalom systéme“. Kto by sa vláde znepáčil, mal by zablokovaný kód. Bez neho by bol odsúdený na smrť, pretože by nemohol nakupovať ani predávať, ani ísť na úrad, ani na lekárske vyšetrenie, ba nemal by ani kde bývať.“
     Autor uvádza, ako sa označovanie začalo tajne v rôznych krajinách sveta a deje sa tak už roky. V závere svojej knihy trochu optimistickejšie dopĺňa: „...Pravda sa dá pošpiniť, ale nedá sa zničiť. Pravda bola a bude vždy silnejšia, pretože je prejavom spravodlivosti a má sídlo v našej duši, musí vždy zvíťaziť nad technokratickým a ateistickým svetom... A potom tiež pochopíte, že cez všetky utrpenia, nespravodlivosti a bezprávie, bude mať konečné slovo Boh a ten celú túto svetovládnu modlu pošle tam, kam patrí a dobrí ľudia cez Ježiša Krista dôjdu k víťazstvu.“

Biblický kód
     Táto najstaršia a najsvätejšia kniha kníh podľa najnovších objavov obsahuje v sebe určitý kód. Objaviteľom je Dr. Elyahu Rips z Hebrejskej univerzity, ktorý svoj objav prvý raz prezentoval v matematickom časopise v roku 1994, neskôr napísal aj knihu.
     O tom, že Biblia skrýva v sebe určitý božský odkaz vedeli aj učenci dávnych čias. Napríklad Newton celé roky svojho života venoval popri fyzike a matematike, hľadaniu určitého kľúču v tejto knihe.
     Kód však neobsahuje celá kniha, nachádza sa iba v prvých piatich Mojžišových knihách (v Tóre), ktoré mal Mojžiš dostať priamo od Boha v podobe tabúľ. Túto prvú časť Biblie pokladajú tak kresťania, ako aj židia za integrálnu súčasť a najdôležitejšiu časť Biblie. Pre Izraelitov je svätým písmom s názvom Tóra. Už vyše tritisíc rokov môže byť Tóra prepisovaná len ručne, a to špeciálne vyškolenými pisármi a exemplár, v ktorom sa zmení čo len jedno písmeno, sa okamžite musí zničiť ako nesprávny. Tóra obsahuje 304805 písmen poskladaných do výrazov, v ktorých chýbajú samohlásky. Dr. Elyahu Rips zapísal celý text Tóry do pamäti počítača, pričom vynechal všetky bodky, čiarky, pomlčky a medzery medzi slovami. Tak získal jednoliaty zápis a začal hľadať kód. Pomocou vysokovýkonného počítača zistili, že Tóra obsahuje celú minulosť i budúcnosť ľudstva. Tieto informácie z matematického hľadiska nemôžu byť náhodné a nenachádzajú sa v iných textoch.
     Podľa názoru objaviteľa obsahuje nekonečné množstvo informácií. Zakaždým keď sa použije iné kľúčové slovo, či výraz počítač uloží všetky písmená Mojžišových kníh do novej matrice, v ktorej sa objavujú nové vzťahy medzi slovami. Našli sa tam informácie o vražde Kennedyho, udalosti z druhej svetovej vojny, pristátie na Mesiaci, aféra Watergate i vojna v Perzskom zálive a iné.
     Kód neumožňuje okamžité prečítanie celého skrytého zápisu. Ziaľ, človek musí vedieť, čo hľadá. Napríklad, bolo ťažké prečítať si, že 11. septembra sa lietadlá zrazia s WTC. Táto informácia však v Biblii existuje, ale bolo ju možné nájsť len po zadaní hesla "dve veže" alebo "terorista".
     Mnohí vedci chceli znevážiť Ripsov objav a chceli mu dokázať omyl. Nenašli však žiadnu chybu, museli sa zmieriť s tým, že kód existuje! Aká veľká a nekonečná musí byť múdrosť, ktorá toto poznanie odkázala ľudstvu pred vyše tritisíc rokmi! Navyše odborníci zistili, že biblický kód má niekoľko vrstiev, ktoré zatiaľ súčasná technika ani neumožňuje odhaliť!
     Biblický kód označuje nebezpečenstvo jasnými, modernými termínmi: zvraty ako "atómová záhuba" a "svetová vojna" sa nachádzajú v skrytom texte Svätého písma. Ďalšie informácie o budúcnosti obsahuje kniha Michaela Dorsina, ktorý si kladie otázku – Môžeme sa vyhnúť záhube? Tvrdí, že biblický kód predpokladá veľkú pravdepodobnosť takýchto udalostí. Sú v ňom zapísané len dve možnosti: mier alebo totálna záhuba. Práve preto autor posiela alarmujúce listy vodcom súčasného sveta, lebo len oni môžu zachrániť ľudstvo tým, že nepripustia vojny! Zvláštnym dátumom je rok 2033. V jej prvej časti Genesis, sa toto obdobie končí týmto dátumom. Zvláštnou „zhodou okolností“ práve v tomto čase sa striedajú éry Vodnára a Rýb. Ešte zvláštnejšie je, že štyri veľké epochy ľudstva nazývané podľa Indov Manvantara sa končia epochou Kali Yugy, takisto približne v rovnakom čase. Okolo dátumu 2033 sa našlo vera krížiacich sa slov, otázok typu „minúť?“, „odsunúť?“, „päť možností?“ atď. Odpovede zatiaľ nie sú! Odpočítavanie sa ale určíte začalo!

Borupská škola
     Borupská škola sa zaoberala s existenciou vyššej mimozemskej civilizácie a jej pôsobením na našu Zem. Autori a ich posolstvá sú veľmi odlišné, niekedy až protirečivé.
     Uvádzam duchovné posolstvo prijaté Adamským v roku 1967, ktoré pochádza od bytosti z „Hviezdy Syna človeka“. Toto posolstvo sa nazýva „Vesmírne spojenie“. Neskôr ho rôzne médiá Borupskej školy v Dánsku doplnili a aj prekrútili. Rôzne citáty:
„Dnešný človek sa nachádza v beznádejnej a krajnej situácii, do ktorej sa sám dostal.
Všetky ľudské systémy bezvýchodne uviazli alebo zlyhali do takej miery, že už nedávajú možnosť, ktorá by zaisťovala bezpečnosť človeka.“
„Rodí sa nová epocha, ktorej predchádzajú pôrodné bolesti.“
„Nastane premena nielen duchovná, ale aj hmotná.“
„Objavenie sa nadľudskej pomoci v kríze očakávajú na celom svete rôzne, i keď' ide o ten istý aspekt, podľa Biblie „druhý príchod Krista“, alebo „objavenie sa Syna človeka v oblakoch.“
„Udalosti, ktoré boli predpovedané pred rokmi, sú teraz pred svojím naplnením. Som ten, o ktorom sa písalo a hovorilo. Prejavím sa všade na Zemi.“
„Musíte poznať, pochopiť a realizovať v bežnom živote vesmírne zákony, aby ste boli schopní duchovnej premeny, ktorá má teraz na Zemi nastať u tých, ktorí sa o to usilujú.“
„Duchovná premena zasiahne iba tých, ktorí budú na ňu pripravení“
„Tí, ktorí nechcú prijať nové duchovné poznatky, budú znášať obrovské duchovné aj fyzické utrpenie, lebo to im pomôže k duchovnému rastu.“
„Dnes ešte neznejú veľké výbuchy atómových zbraní na Zemí, ale hovorím vám, že nenechajú na seba dlho čakať. Dovtedy musíme byť na vašu záchranu pripravení.“
„Vaša Zem nie je jediná, ktorá je v tomto slnečnom systéme obývaná ľudskými bytosťami. Je v nej viac planét, než ľudská veda pripúšťa.“
„Názov tohto Posolstva - Vesmírne spojenie - znamená, že sa v príhodnom čase spojí Zem kozmickou záchrannou akciou s vyššími hmotnými svetmi.“
„V kritických chvíľach obráťte svoju pozornosť k prosbe za vesmírnu pomoc, za ktorej úspech ručím. Obráťte svoje myšlienky k Bohu.“
„Urobím so Zemou to, o čom sa ľudstvu ani nesnívalo. Na jednu sekundu sa Zem prestane otáčať okolo svojej osi. Od toho okamihu sa celkom zmení, mapa Zeme bude úplne nová.“
„Pre tých, ktorí neuspeli v škole života na Zemi, čas učenia uplynul. Nebudú sa tu ďalej vyvíjať, lebo zaostali.“
„Na zemi budete žiť tisíc šťastných rokov. Budem stále s vami a budem vám ukazovať cestu.“ „Človeku bola daná slobodná vôľa, a preto aj k Bohu musí prísť sám zo slobodnej vôle. Nevnucujte teda moje slová tým, čo ich nechcú počuť.“
„V tisícročnej ríši sa človek pozdvihne na takú vysokú duchovnú úroveň, že už neskôr nebude potrebovať fyzické telo, aké má dnes. Zem sa bude postupne dvíhať vyššie a aj človek sa stane čisto duchovnou bytosťou, a tým porozumie lepšie svojmu Bohu.“
„Vaše rastliny budú oveľa krajšie. Zvieratá budú žiť v harmónii, lebo ich vaše vedomie už nebude ohrozovať.“
„Modlitba „Príď kráľovstvo tvoje“ sa naplní v novej ríši.“
„Zákon karmy je taký, že každý čin sa vracia k svojmu pôvodcovi. Ním sa automaticky riadi škola života. Človek zbiera svoje skúsenosti pomocou omylov, ktoré robí. Kľúčom k oslobodeniu od karmy je poznanie zákonov života.“
„Oznamujem vám moju pomoc už teraz, aby ste boli na ňu pripravení a s dôverou na ňu čakali. Nikomu sa neukazujem bez prípravy, ani naším vyvolencom, vlastným ľuďom, ktorí žijú na Zemi s poslaním.“

Ard-ru-shin
     Arabsky znejúce meno, skrýva nemeckého autora v preklade znamená „Syn svetla“. Vlastným menom sa volal Oskar Ernst Bernhardt. Svoje hlavné dielo: Posolstvo Grálu - vo svetle Pravdy začal písať v roku 1924. Kniha dáva presnú odpoveď na všetky nevyriešené otázky ľudského bytia, zaoberá sa minulosťou ale aj budúcnosťou ľudstva. Poznatky, získané z tejto knihy sú tak ohromné, že nezaujatého čitateľa nútia k zamysleniu, skúmaniu a napredovaniu. Autorovo živé poznanie nie je nijakou pozemskou učenosťou, ale čerpá z najčistejších a najvyšších prameňov.
     Kniha je zostavená tak, že ju dokážu čítať a vniknúť do nej iba tí, ktorí majú čisté srdce a len mierne pokrivené názory, takže sa ešte dajú narovnať. Možno povedať, že svojím jazykovým štýlom je kniha zapečatená pred temnom. Kto ju číta iba rozumom, bez účasti ducha, nedostane sa ďalej ako na pár strán, nanajvýš ju ešte prelistuje a odloží.
     V Posolstve grálu je takmer každá veta výrokom, ktorý prebúdza, povzbudzuje a povznáša ducha. Uvádzam aspoň niektoré:
„Človek nemá veriť tomu, čo nemôže pochopiť. Inak otvára bránu omylom.“
„Väčšina ľudí sa domnieva, že ich život na Zemi nemá iný zmysel, než získavanie majetku a založenie rodiny.“
„Najväčší nepriatelia človeka sú: vypočítavý rozum a duchovná lenivosť.“
„Duch má byť spojený s rozumom v správnom pomere, teda tak, aby vládol duch. Rozum má vytvárať možnosti, ktoré chce duch v hmote uskutočniť.“
„Človek dneška prechováva v sebe chorobný, až desaťnásobne vystupňovaný pohlavný pud, pre ktorý sa snaží storakými formami nájsť spôsoby uctievania, čo musí byť skazou celého ľudstva.“
„Ctite a vážte si ženu ako takú a ona sa podľa toho sformuje, stane sa tým, čo vy v nej vidíte, a tak povznesie celý svoj národ!“
„Učte sa a spoznávajte! Žena, ak sa neprebudíš k svojej vlastnej hodnote vo stvorení a potom nebudeš podľa toho konať, rozdrví Ťa zvratné pôsobenie tvojej veľkej viny skôr, než sa nazdáš! A ty, muž, viď teraz konečne v žene tú veľkú pomoc, ktorú potrebuješ a nikdy ju nemôžeš postrádať, ak sa chceš zachvievať v zákonoch Božích. A cti si v žene to, k čomu ju určil Boh! Druh tvojho cítenia k žene stane sa ti bránou k Svetlu. Nikdy na to nezabúdaj.“
„Národ, ktorý nechá svoje ženy pomužšťovať, je odsúdený na postupný zánik.“
„Zem teraz prichádza k bodu, v ktorom sa odchýli od doterajšej dráhy, čo bude veľmi citeľné aj hrubohmotne. Potom nastane ostrejšie rozlišovanie medzi ľuďmi, ktoré bolo v poslednom čase už pripravené, ale zatiaľ sa prejavovalo iba v názoroch a presvedčeniach.“
„Kríž bol známy už pred dobou pozemského života Krista. Je to znamenie Božskej Pravdy! Nielen znamenie, ale i živá forma Pravdy. A pretože Kristus priniesol neskalenú Božskú Pravdu a z Pravdy prišiel, bol s ňou v bezprostrednom spojení, niesol časť z nej v sebe, Pravda tkvela živo i v ňom i na ňom! Ona je viditeľná v živom, to jest v svietiacom a samočinne žiariacom kríži! Dá sa povedať, že ona sama je týmto krížom“
„Keď je teda napísané: „Milujte svojich nepriateľov!“ to znamená: Čiňte to, čo im prospieva!“
„Pravá láska nemyslí na seba, ale vždy len na prospech milovaného, aj keď je to spojené s vlastným odriekaním.“
„Dbajte na čistotu svojich myšlienok! Dajte do toho všetky svoje sily. Nemáte ani tušenie čo tým vytvoríte. Je vtom niečo mocného! Môžete tak pôsobiť ako silní bojovníci, ako priekopníci Svetla, a tým aj ako osloboditelia svojich blížnych z popínavých bylín jedovatých polí vo svete myšlienkových foriem.“
„Harmónia je všade to jediné správne. A harmóniu poskytuje zlatá stredná cesta vo všetkom.“
„Učiň svoju prácu modlitbou! Preduchovni to, čo robíš svojimi rukami! Každá práca svojím naplnením má byť pokorným uctievaním Boha a vďaka za to, že ti Boh doprial, spomedzi všetkých tvorov tohto neskoršieho stvorenia, vytvárať mimoriadne veci, ak len chceš!“
„Dovolené je vám preputovať stvorenie! Choďte tak, aby ste iným nespôsobili utrpenie kvôli splneniu vlastných žiadostí! Inak sa dostanú do koberca vašich ciest také vlákna, ktoré vás budú zdržovať vo vašom vzostupe do svetlých výšin od vedomého a radostného tvorenia v záhradách všetkých ríš vášho Boha!“
„Ľudia chcú beztrestne hrešiť, aby potom svojmu Bohu spravili nakoniec radosť tým, keď' si dajú nakoniec odpustiť hriechy bez toho, že by ich odpykali.“
„Človek nemá zabúdať, že v modlitbe má získať vlastne silu len k tomu, aby sám mohol uskutočniť to, čo si vyprosuje! Tak sa má modliť! A taká je i modlitba, ktorú dal Syn Boží učeníkom!“
„Kde v človeku môže ešte vzkypieť zlosť, tam treba ešte vypáliť slabosti. Taký duch môže ešte podľahnúť útokom temna alebo mu slúžiť za nástroj. Nie je „zjasnený“, ešte nie je dosť očistený.“
„Učte sa najprv dôkladne poznať všetko to, čo je vo vás samých a okolo vás. Potom príde vzostup sám od seba. Lebo potom budete samočinne vyzdvihnutí účinkami svojho konania. Buďte jednoduchí v myslení i v konaní, lebo v jednoduchosti spočíva veľkosť a tiež sila!“
„Preč zo všetkým obrazným, ktorému sa človek nikdy nenaučil rozumieť, pretože bol príliš pohodlný pre vážnosť pravého výkladu. Je načase, aby závoje spadli, a aby človek jasne videl odkiaľ prišiel, aké povinnosti mu ukladá jeho úloha, a kam sa má zase vrátiť. K tomu potrebuje cestu! A túto cestu má jasne naznačenú v mojom Posolstve Grálu za predpokladu, že ju vidieť chce. Slovo Posolstvo Grálu je živé, takže ho prebohato môžu nájsť len takí ľudia, ktorí majú skutočne úprimnú túžbu v duši! Všetkých ostatných Slovo samočinne odpudzuje. Namysleným a ľudom len povrchne hľadajúcim zostane Posolstvo knihou so siedmimi pečaťami!“

Záznamy posledného rozhovoru Dr. Hüttera s Abd-ru-shinom.
     „V jednom marci začne konečne dianie, ktoré bolo oznámené prorokmi a v Biblii. Začne strašnou chorobou, ktorá sa objaví celkom náhle a v priebehu troch týždňov odstráni 2/3 ľudí. Až potom ľudstvo pozná, že stoji v Súde! Skôr to nevedelo! Ľudia budú pochybovať o spravodlivosti Božej, pretože budú odchádzať len tzv. „dobrí“ ľudia. Iba tí ľudia, o ktorých Kristus povedal, že ,.vlažní budú vyvrhnutí“. Sú to všetko ľudské duše, ktoré sa nevyvinuli (duchovne), ľudia, ktorí nie sú dosť dobrí, aby mohli vstúpiť do Tisícročnej ríše, ale taktiež nie sú dosť špatní, aby klesli do rozkladu. Tí tzv. „dobrí" ľudia, ktorí nie sú schopní zlého, pretože sú príliš vlažní, ktorí ale nerobia nič dobrého, pretože v nich nie je žiadna túžba po Svetle. Medzi týmito ľuďmi prepukne zúfalstvo, aké si nikto nevie predstaviť. „Ako to“- budú kričať - „že Boh odvoláva zo Zeme len dobrých?“ Tisíce a tisíce budú páchať samovraždu. Ale lekári a vedci budú mať aj na to „vysvetlenie“. Je to nákazlivý bacil alebo vírus, ktorý sme doposiaľ neobjavili.
     A tisíce a tisíce ľudí sa zblázni - bude to vyvolaná žiarením Svetla. Taktiež v tomto prípade budú lekári tvrdiť, že sa jedná o vírus, ktorý napadol mozog. Ale žiadny lekár na svete nebude môcť' pomáhať! Všetky ľudské duše, ktoré budú v tejto dobe odvolané, nebudú ešte stratené. Dostanú príležitosť dozrievať na iných planétach, než aj tam začne posledný Súd. Zem je jediná planéta, kde sa môžu stretávať ľudskí duchovia rôznej zrelosti. Sú ešte iné planéty, kde smú žiť. Zem je ale najdôležitejšia planéta, kde sa stretáva všetko žiarenie jednotlivých časti Stvorenia. Až ti vlažní budú vyvrhnutí, ako hovorí Kristus - až potom začne konečný boj. Potom bude stáť po prvýkrát priamo proti sebe Svetlo a temno. A tento konečný boj bude trvať len niekoľko mesiacov.
     Tu som sa zdesene opýtal: „Pozemských alebo duchovných mesiacov?“ Abd-ru-shin sa usmial nad takou ľudskou hlúposťou. „Pozemských mesiacov. Keby sa jednalo o duchovné mesiace, nebol by žiadny ľudský duch schopný prežiť Tisícročnú ríšu v pozemskej podobe."
     Nemôžem vám opísať tú hrôzu; ktorá potom v celom ľudstve vypukne. Potom bude viditeľne všetko ľudstvo bez Božej pomoci. Bude to doba o ktorej sa hovorí, ,,že Boh zahalí svoju tvár“. Ale každý veriaci môže s dôverou prechádzať touto dobou - svätou dobou. Boh je s každým človekom, ktorý je dobrej vôle a každému človeku sa pomôže tou mierou, akou sa otvorí Svetlu. Ešte aj potom sa stratí veľa ľudí, ktorí ešte mohli byť zachránení. Títo ale neboli v poslednej chvíli dosť bdelí, a naopak, mnoho ľudských duchov bude zachránených, ktorí už boli stratení, ale záchranná túžba im pomôže a svetlí pomocníci ich budú môcť pozdvihnúť. Poslednú fázu súdu vykoná temno samo; tretia svetová vojna so svojimi hroznými zbraňami by túto Zem celkom zničila tak, ako kedysi Atlantídu. Ale Boh potom zasiahne sám! Ale vy, ani žiadny človek nemusí klesať na mysli. Boh neopúšťa nikoho, je to naopak. Ľudia sa od Boha odvrátili a preto On nemôže pomôcť. Choďte pevne vpred. Moja láska k mojim verným pomáha všetkým, ktorí mňa hľadajú.“