„Védy sú hinduistické posvätné texty. Védske náboženstvo, alebo védizmus je staroindické náboženstvo, syntéza polyteistických kultov Árijcov a Drávidov severnej Indie. Védy sú jednými z najstarších náboženských spisov vôbec.“ Takto znie múdra charakteristika z lexikónu.
     Podľa védskeho delenia žijeme v štvrtej dobe v Káli-juge, čiže v Železnom veku. Táto doba je najkrutejšia. Všetko zlé behom tejto doby vrcholí. Čím viac sa blížime k jeho koncu, tým viac sa ľudstvo odchyľuje od pravých hodnôt a prepadá závislosti na majetku. Epocha nazývaná kálí-juga dospeje k svojmu koncu a vystrieda ju lepší vek, satya-juga (zlatý alebo tiež duchovný svet )
     Je zaujímavé ako taký starodávny text tak komplexne vystihuje našu súčasnosť. Uvádzam citáty z viacerých zdrojov, aj od hinduistických vykladačov z knihovien palmových listov.
     Je zaujímavé ako taký starodávny text tak komplexne vystihuje našu súčasnosť. Uvádzam citáty z viacerých zdrojov, aj od hinduistických vykladačov z knihovien palmových listov.

„Lidé uctívají pouze bohatství a tělesná vášeň je jediným pojítkem mezi pohlavími. V právních sporech uspěje ten, kdo se ubírá křivými cestičkami. Ženy jsou pojímány jenom jako objekty smyslového potěšení. Vládnou násilníci, země upadají a dosavadní morální hodnoty se rozkládají. Ženy se zbavují plodů ve svém těle, božské zákony jsou ignorovány, nikdo už ničemu nevěří. Lidé mají odpor k provádění rituálů, jsou nezdrženliví, šílí po bohatství, dávají průchod zlým činům, jsou chtiví, nenasytní, krutí, bez srdce, drsní v mluvě, plni klamu, krátkozrací, bez vyšší síly, utopeni v nemoci a bolesti, nebezpeční, slabí, nízcí, hloupí, bídní, nepřátelští, podlí, přičemž kradou, pomlouvají, jsou zlomyslní, hádaví, mravně zkažení, zbabělí a plni chorob. Jsou zbaveni rozumu a plni hříchu, nestoudně hřeší s jinými ženami, žijí jako śúdrové /najnižšia kasta/, oddávají se rostopášnostem a konají zlo, lžou, jsou pokrytečtí, zanedbávají své povinnosti, využívají bezostyšně své bližní, prodávají vlastní dcery, vše snižují, mají odpor k odříkání a povinnostem, propadají klamným doktrínám a praktikám a nepřemýšlejí moudře."

„Tento věk je věkem zla a klamu. Lidé jdou cestou zla, védy ztratily sílu.“

„Zavládne všeobecná deziluze. Lidé si zvolí nové vůdce, ti však nebudou o nic lepší, než jejich předchůdci. Většinu z toho, co před svým zvolením naslibují, nebudou moci nebo ani chtít splnit. Propast mezi bohatou menšinou a chudou většinou se bude dále prohlubovat, a to pořád rychlejším tempem. Stále více lidí bude bez práce, protože je nikdo nebude potřebovat. Jejich práci budou vykonávat stroje. Prostí lidé budou zatíženi stále větším břemenem daní a nejrůznějších dávek a odvodů. Majitelé velkých továren a obchodů budou mít naopak nepřetržitě rostoucí zisky, budou si dělat, co se jim zlíbí, a žít si jako v pohádce. Na prosté lidi budou pohlížet jako na otroky a nové továrny budou zřizovat jen tam, kde bude možné vyplácet hladové mzdy a kde dostanou od místních vládců bohaté dary.“

„Řadoví občané si toho budou moci dovolit stále méně a budou se muset spokojit s tím, co jim nabídnou instituce zaměřené na masovou zábavu. Budou poslouchat hudbu, dívat se na televizi a hrát počítačové hry. Masová zábava bude zaměřená na uspokojování nejnižších pudů. Lidem bude předkládána jakási náhradní realita, aby zapomněli, jak bezútěšný je pro ně ve skutečnosti svět, v němž žijí. To učiní jejich každodenní život, naplněný existenčními starostmi, snesitelnější. Společnost se rozdělí na ty, kdo budou moci uspokojovat všechna svá přání, a na ty, pro něž zůstanou jejich touhy pouhým neuskutečnitelným snem. Laciná zábava bude odvádět pozornost prostých lidí od toho, co je pro ně skutečně důležité, a udržovat je v zakletí materialismu; iluze máji bude slavit triumf.“

„V důsledku stále se zhoršující situace se bude dál zvyšovat i nejistota lidí. Většina z nich si začne uvědomovat, že systém, v němž žijí, přestává správně fungovat. Tím bude odstartováno období velkých změn. Epocha nazývaná kálí-juga dospěje ke svému konci a bude pak vystřídána lepším věkem, satya-jugou.“

„Následuje hrozivý příběh skutečné apokalypsy, při níž vlivem lidské nesnášenlivosti, občanských válek, přírodních katastrof a epidemií zahynou milióny lidí, aby ti, kdo nakonec přežijí, pochopili, že celá moderní historie lidstva byla zlým snem, z něhož je třeba se probudit.“