V súčasnom svete, kde všetko graduje a vrcholí sme zaplavený haldou informácií, ale dnešný uponáhľaný človek ani nestíha uvedomiť si a poskladať, dennodenne sa mu ponúkajúce správy do jednotného celku. Ja som sa len snažil pozbierať a poukázať na určité súvislosti, či už pri starých veštbách, pri prírodných javoch, alebo pri vedeckých objavoch. Pri ich vysvetleniach vychádzam z diel Abdrushina a Natálii de Lemeny-Makedonovej.
     Kto nepozná hore uvedených autorov tomu možno budú určité veci nepochopiteľné, aj preto nabádam všetkých návštevníkov vydať sa touto duchovnou cestou – cestou Svetla. Je najvyšší čas! Dianie okolo nás sa bude neustále stupňovať a čas stále zrýchľovať. Sila Svetla je dostupná pre všetkých, keď sa mu dokážeme otvoriť a prijať ho do seba. Ukáže nám zmysel života a dá odpovede na všetky staré filozofické otázky.
     Ja nie som žiadny filozof ani veštec. Som len výtvarník, ktorý sa snaží žiť podľa večných zákonov. Aj keď aj ja sám mám veľké problémy pri ich realizácii v bežnom živote.
     Nie som členom žiadnej sekty, ani žiadneho náboženského hnutia či spoločnosti. Mojim cieľom bolo priviesť „hľadajúcich ľudí“ na cestu poznania, teda na cestu za Svetlom, a tím ktorý o tom už niečo vedia ponúknuť doplňujúce čítanie, obrazy, prípadne aj nové informácie.
     Jedno arabské príslovie hovorí – „Ani všetka temnota sveta nedokáže zahasiť čo i len svetlo jednej jedinej sviečky.“ Toto nech je mottom pre nás všetkých. Snažme sa v našom vnútri zapáliť to svetlo a správnym životom ho udržiavať v takom stave, aby zmohutnel a v prípade potreby dokázal odraziť aj silné útoky temna.
     Keď niekoho táto moja stránka aspoň donúti k zamysleniu, k slobodnému uvažovaniu, tak moja práca nebola zbytočná. Prajem Vám príjemný zážitok z malieb a otvorenú myseľ pre nové informácie. Nenechávajte sa obmedzovať Vašim doterajším svetonázorom, náboženskou orientáciou či politickou príslušnosťou.

Mgr. Tomáš Kríž


"Akonáhle raz trochu pootvoríme bránu mysle a necháme do nej prúdiť svetlo - tu sa nám tíško zjaví význam života."
Paul Brunton