Kráľovná Sibyla Kumana žila približne v rokoch 970 – 870 pnl. na historickom území Sáby, na juhu arabského polostrova. Preslávila sa tým, že vykonala veľkú, namáhavú cestu za kráľom Šalamúnom, ktorému zanechala svoje proroctvá.
     Slová tejto vzácnej ženy sa postupom času rôzne upravovali. Od staroveku po súčasnosť vyšli stovky, ba tisíce kníh rôznych jazykoch zaoberajúce sa jej veštbami. Odzrkadľuje sa v nich doba od narodenia Krista až po dnešné časy, presne a verne.
     Jej najzaujímavejšie predpovede priam vystihujú našu dobu. Takto opisuje ženu a mravnosť nášho sveta:
“Kráľ Šalamún, tak ako sa dnes živí národ tvojím obchodom, tak príde doba a čas, keď sa ženy predajom tela svojho živiť budú. Nápoje opojné užívať budú, takže plodnosť ich poklesne a ľudstvu zánik hroziť bude. A potom zo ženy, nápoj omamný užívajúc, dieťa sa zrodí, tichému šialenstvu prepadne.“

„Ženy sukne svoje odložia a sukňami mužov sa obliekať budú. Tak stane sa v tom čase, keď žena a muž pred zákonmi plnej rovnosti dosiahnu. Bude to pre ženu doba rovnosti, ale aj bezcennosti. Svoje ústa a oči pozmeni, takže žena v tej dobe sa sove bude podobať.“

„A potom v tej dobe morálka detí upadne. Dieťa nepozná faloš, nepozná pretvárku. Nerobí potom rozdiel, či faloš u svojej matky vidí a rovnako túto znenávidí.“

„Mnoho mužov manželky svojej, ktoré v mene Hospodinovým do spální svojich viedli, vyženú a pojmú manželky iné. Príde doba, že z tisícky dievčat jedinej panny nebude, pretože ženy panenstva svoje už pred zasnúbením mužom iným za zlato a víno dajú. Príde čas, keď matky svojej dcéry do miest vyženú, aby tam , predávajúc svoje telo a tak dobývajúce s mužmi cudzími, statkov zemských nadobudli.”

     Tiež veľmi výstižne opisuje našu súčasnú situáciu:
“Príde čas, keď človek úplne ovládne celý svet a bude sa snažiť preniknúť do Hospodinovho diela, aby aj chod krajiny ovládol a predišiel tak pokute, ktorú Hospodin všetkým určil – smrti. A vidím, ako si podmaní zvieratá a ako zachytí vzduch, vodu i slnko. Vzduch, aby pre neho pracovali, vodu, aby mu dávala obrovský úžitok, a slnko, aby v časoch dažďov jasom a teplom spríjemňovala jeho obydlia.
A v tomto čase sa človek neuspokojí ani s tým, že zneužije diela Hospodinove pre seba, ale vytvorí umelé zvieratá, aby mu aj tieto podmanené boli.“

„Nebude mu však stačiť tento svet, a preto sa bude snažiť odletieť z tohto sveta a tam niekde, kde je len vôľa Hospodinova, skúmať, či cesty sveta, aj hviezd by nemohol zmeniť. Divné, že človeku nebude stačiť krajiny, ktorá mu bola určená Hospodinom, a smutné, že sa neuspokojí s trblietajúcou hviezdou a príťažlivosťou mesiaca. Tam tiež bude človek chcieť vniknúť, aby aj to si vydobyl a podmanil.“

„Bude to jedna z tých dôb, keď nebude rozdiel medzi dobrom a zlom, keď Diabol úplne roztiahne svoju náruč nad celým svetom. Pravda bude klamstvom a lož sa stane pravdou!“

     O udalostiach, ktoré pravdepodobne čoskoro prídu, píše:
„V Európe sa bili príslušníci jedného kmeňa, aj keď nehovorili rovnakým jazykom, ale raz príde vojna, keď pôjdu proti sebe dva úplne rozdielne kmene: východní a západní. Čierny človek nenávidí bieleho človeka a hovorí mu neveriaci! Žltý človek ho nenazve inak ako pes! Beloch im bude vo všetkom na prekážku. Európania budú mať vo svojich východných krajinách svoje vojsko a budú nútiť ľud, aby hovoril ich jazykom“

„Bude musieť prísť katastrofa! Posledná vojna bude najhroznejšia a napadne Európu v dňoch, keď to najmenej bude čakať! Žltí a čierni po tisícročných utrpeniach sa stanú nositeľmi pravdy, práva a spravodlivosti.“

     O poslednom súde:
„Zaznamenané je: Kedy sa tak stane, ktorý deň, neviem a tiež nikto nebude vedieť povedať. Ale viem, že pred dňom samotným rieky budú vysýchať, traviny vymierať, dobytok hladom a smädom padať, pahorky so zemou sa zrovnávať a kraje pieskom budú zanesené! Na nebi sa trikrát objaví kométa! Prvýkrát na severe, druhýkrát na juhu a natretí krát na západe tejto zeme. Potom sa začne zem silno chvieť a takmer všetci ľudia vykrvácajú Najprv ľudia žijúci v horách, potom v údoliach a poslední budú tí, ktorí budú žiť u rôznych moriach a v krajinách, kde je večná zima. Ostatné znamenia ľudia už ani neuvidia, ale viem, že potom bude slnko krvavo žiariť a objaví sa na západe, miesto východu, a hviezdy dňom i nocou svietiť budú Vtedy zostúpi Hospodin na zem a bude súdiť!“

„Potom príde posledná časť ľudských dejín. Satan bude porazený na večné veky! Čierny a biely človek bude rovnoprávny. Zmizne ľudská chamtivosť. Dvadsiate prvé storočie privíta nového a slobodného človeka.“