November 1998. Pre väčšinu ľudí tento dátum nič nehovorí. Aj keď je jeden z najdôležitejších dátumov v novodobých dejinách ľudstva. Pre nich by som uviedol citát z Biblie - Apokalypsa Jána:
"Žena odetá Slnkom, pod jej nohami Mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. Žena bola ťarchavá a kričala v bolestiach ...Drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí. Porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi ...Jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a jeho trónu."
V Izaiášovom proroctve nájdeme:
"Panna počne a porodí syna a dá mu meno Imanuel."
     Dalo by sa ďalej pokračovať rôznymi citátmi a veštbami / nájdete ich v inom okienku /. Všetko to ale smeruje k tomu istému. K menu pani Natálii de Lemeny - Makedonová, k vtelenej prakráľovnej, ktorá tisícky ľudí priviedla ku Slovu a k Božím zákonom, sama zvestovala a zároveň porodila Apokalypsou oznamovaného kráľa celosvetovej tisícročnej ríše, Imanuela!!!
     Ktorí nečítali diela "Vo Svetle Pravdy" a "Večné zákony" nechápu hore uvedené fakty a po ich prečítaní ma posielajú na isté liečenie. Pokiaľ sa nechcú novým informáciám otvoriť a chcú zostať naďalej rozumovými materialistami, tak moja stránka nie je pre nich určená. Nech naďalej žijú vo svojom "dokonalom" svete, kde človek ako "pán Zeme" všetko dokonale zvláda a vyrieši.
     Tí, ktorý prijali len "Posolstvo Grálu" ale úlohu pani Makedonovej odmietajú, nech sa pozrú na večerné správy alebo na predpoveď počasia, pomaly stačí keď sa pozrú von z okna. Veď všetko okolo nás sa mení a všetko sa neustále zrýchľuje. A ešte sa to bude stupňovať. To "najhoršie" zatiaľ ešte neprišlo, lebo ako sa píše v Biblii "nastalo v nebi asi pol hodiny ticho." Nebeská polhodina je niekoľko pozemských rokov, ale ten pre nás vymedzený čas čoskoro skončí!
     V novembri 1998 sme zlyhali všetci! V najlepšom prípade sme verili, ale iba čakali. Čakali čo sa bude diať. Čakali na dôkaz. Čakali na zázrak... Sami za to môžeme že nedošlo k hrubohmotnému narodeniu, ale vybrali sme si scenár kde pre "temno nepohodlná" Zvestovateľka bola odstránená z hrubohmotnosti. Kvôli našej zbabelosti! Preto nie sme vyvolený národ! Žiaden vyvolený národ už neexistuje. Všetky diskusie okolo tejto témy sú zbytočné. Ľudstvo ako celok toľko krát zlyhalo, že už nikdy nebude ani jeden národ poverený s takouto úlohou. V každej krajine sveta sa ale nájde zopár ľudí, ktorí žijú správne, sú aj zasvätení, ktorí mi rozumejú. Tí, čo majú pochopiť, pochopia.
     K narodeniu ale predsa došlo, aj keď pre nás nepochopeným spôsobom. Stačí toľko, že v jemnejších úrovniach prebieha všetko dianie skôr ako v hrubších. Všetci čitatelia Posolstva to predsa vedia. To isté potvrdzuje aj Izaiášove biblické zvestovanie:
"Prv ako pocítila bôle, rodička porodila
Prv ako prišli na ňu kŕče, priviedla na svet chlapca.
Kto počul niečo podobného?
Kto videl niečo takého? "
Ten verš jasne dokazuje, že najhrubšia nádoba nebola zúčastnená na akte narodenia.
     Udalosti, ktoré sa vo svete dejú čoskoro naberú ešte rýchlejší spád. A na záver nás čaká návrat už dospelého Syna človeka - Imanuela.
Biblia - Evanjelium Matúša:
"Hneď po súžení / vojne / tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky národy Zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. Pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice, aby zhromaždili jeho vyvolených zo všetkých kútov sveta."