Nasledujúci citát som mal uložený v počítači pod názvom „Vianočné zamyslenie“, žiaľ už sa nepamätám odkiaľ som ho stiahol. Dokonale ale vystihuje skutočnosť, že v našom svete naozaj existuje zlo – temno, ktoré sa snaží človeka obmedzovať, zavádzať na zlé cesty a zámerne mu škodiť.
     Nie je to len obrazný pojem, ale v celej hmotnosti naozaj sa prejavuje vplyv kohosi, kto je oveľa mocnejší ako človek. Pociťujú to niektorí citliví a vnímaví jedinci. Keďže pôvodcu tejto negatívnej energie nemohli vidieť, nazvali ho rôznymi menami – diabol, satan, čert, zloduch, pokušiteľ, Lucifer, knieža sveta, Antikrist či vládca temna. K svojej práci využíva svojich pomocníkov, ktorý pomocou vnuknutí sa snažia ovládať ľudí.
     To že väčšina ľudí odmieta myšlienku negatívnej sily je tiež výsledkom ich dlhodobých vnuknutí, ktorým neustále pôsobia na nás všetkých.
     V doleuvedenom citáte diabol vysvetľuje svojim podriadeným – padlým anjelom ako majú zvádzať ľudí:

     „... - Práve toto od vás chcem! – povedal diabol - Zabráňte im v tom, aby boli v kontakte so svojim Spasiteľom a po celý deň udržiavali toto spojenie!
     - A ako to máme urobiť? – zvolali jeho démoni.
     - Snažte sa aby boli neustále zaneprázdnení banálnymi vecami a vymyslite si veľa možností, ako zamestnať ich myseľ – odpovedal Satan – Pokúšajte ich, aby míňali, utrácali a vypožičiavali si peniaze. Presvedčte ich ženy, aby chodili do práce a trávili tam mnoho času a muži, aby pracovali šesť až sedem dní v týždni, desať až dvanásť hodín denne, aby si mohli dovoliť žiť luxusnejší a prázdny život. Zabráňte im tráviť čas s deťmi. Keď sa ich rodiny rozpadnú, nebude už v ich domovoch skoro úniku od pracovného stresu! Pôsobte neustále na ich myseľ, aby nepočuli ten náš tichý, nenápadný hlas. Lákajte ich, aby si na cestách neustále púšťali rádio alebo magnetofón, aby mali doma stále zapnuté televízory, DVD prehrávače a počítače. Dohliadnite na to, aby v každom obchode a reštaurácii stále vyhrávala zmyselná, svetská hudba. To úplne zamestná ich myseľ a preruší ich spojenie s Kristom. Dbajte, aby mali na stolíkoch pri káve množstvo časopisov a novín. Dvadsaťštyri hodín denne útočte na ich mozog správami. Pri riadení áut ich vyrušujte s billboardami. Naplňte ich e-mailove schránky hlúposťami, katalógmi tovarov, tipovaniami, všelijakými novinkami a ponukami na sex, zľavy výrobkov, služieb zdarma a falošnými nádejami. V novinách, časopisoch a v televízii stále ukazujte štíhle, pekné modelky, aby muži začali veriť, že najdôležitejšia je vonkajšia krása, aby začali byť nespokojní so svojimi manželkami. Snažte sa, aby boli ich manželky príliš unavené, než aby mohli v noci milovať svojich mužov. Pridajte im k tomu aj bolesti hlavy! Keď nedajú svojim manželom potrebnú lásku, začnú si ju hľadať inde. Toto ich rodiny rýchlo rozbije. ...“

     V ďalšej časti uvádzam veľmi zaujímavý citát, z ktorého sa dá vydedukovať ako je temno organizované aj pozemsky - hrubohmotne, že ako dlhodobo plánujú škodiť a ubližovať ľuďom, kvôli splneniu vlastných šialených plánov.
     Dr. Richard Day, riaditeľ celoštátnej, Rockfellerovcami sponzorovanej organizácie, ešte 20. marca 1969 vo svojom prejave povedal nasledovné:

     „ „Každej časti sveta sa určí špeciálna rola a tie časti budú na sebe navzájom závislé. Spojené štáty zostanú centrom poľnohospodárstva, high tech, komunikácií a vzdelávania, ale ťažký priemysel sa z nich ‘vyvezie’“.
     V súčasnej svetovej kríze, keď Detroit je už „mŕtve mesto“, General motors skrachovalo a celá ekonomika USA sa rúca sú tieto 40 rokov staré výroky až neuveriteľné.
      O prejave Dr. Daya informoval Dr. Lawrence Dunegan, pittsburghský detský lekár, ktorý zomrel v januári 2004. O spomínanom prejave hovoril ako o “novom svetovom systéme, ktorý sa už rysuje a ktorý natrvalo zmení svet.“ Želaním Dr. Daya bolo, aby sa približne 80 zúčastnených lekárov na toto pripravilo. Ponúkam len stručné zhrnutie. Mnoho z toho, čo Dr. Day sľuboval v roku 1969, sa už zrkadlí v dnešnom dianí. Ale mnohé zlovestné udalosti sa ešte len majú dostaviť.

     „Všetkým ľuďom chcú implantovať čip, aby nás mohli ľahko nájsť a identifikovať, ale aj monitorovať a kontrolovať naše nákupy.

     Chcú, aby sme sa zbavili svojej národnej vernosti a budú sa utiekať k terorizmu, aby nás vohnali do globálneho policajného štátu. A možno použijú aj jednu alebo dve jadrové bomby, aby ľudí presvedčili, že to naozaj myslia vážne. Vojna je už prežitá vzhľadom na nebezpečenstvo vzájomnej anihilácie v prípade jadrového útoku, preto radšej uprednosťňujú terorizmus.“ A toto bolo povedané v roku 1969!

     Tiež povedal, že vždy sú tu dva dôvody pre všetko: vonkajšie rúško, ktoré sa ponúka dôverčivej verejnosti a potom skutočný dôvod.

     Sex oddelia od manželstva a rozmnožovania, aby rozbili rodinu a tak zredukovali počet obyvateľov. Umelé prerušenie tehotenstva, rozvod a homosexualitu urobia sociálne prijateľnú. Homosexuálom sa plne umožní prejavovať sa. Všetkých, vrátane starších občanov, budú povzbudzovať k sexu.

     SBude sa o tom otvorene hovoriť. Konečným cieľom je sex bez rozmnožovania. K rozmnožovaniu bude časom dochádzať len v laboratóriách. Veľkosť rodiny sa obmedzí tak, ako v Číne. A pre rodiny bude čoraz ťažšie udržať sa pospolu. Stále viac žien bude zamestnaných mimo domu a viac ľudí bude uprednostňovať život bez rodiny. Dievčatám budú namiesto bábik ponúkať šport, aby im išlo o výkony a nie realizáciu prostredníctvom rodiny. Díevčatám budú hovoriť, že sa rovnajú chlapcom. Medzinárodný šport ako futbal a hokej sa nanúti aj Američanom, aby aj oni seba videli ako “svetových občanov”. Typicky americké športy, ako bajzebol a americký futbal, sa nebudú podporovať.

     Brutalizovanie pornografie, násilia a obscénnosti bude v televízii a vo filmoch čoraz viac. Ľudia postupne stratia citlivosť voči násilnostiam a pornám a bude sa im zdať, že život je prikrátky, riskantný a surový. Hudba sa ešte “viac zhorší” a budú ju používať na indoktrináciu. Bude tu nezamestnanosť a masové migrácie, aby všade podkopali (konzervatívne) komunity. Sociálna zmena sa začne v prístavných mestách a potom rozšíri do vnútrozemia.“

     Ďalej povedal:„že už majú liek na rakovinu, ale držia ho v tajnosti z dôvodov zredukovania počtu obyvateľov. Počet infekčných ochorení, prenášaných z človeka na človeka, sa zvýši. Aj počasie možno použiť na vedenie vojny umelým vyvolávaním sucha a hladomorov.

     Potraviny budú monitorovať, aby si nikto nemohol dovoliť kŕmiť nejakého utečenca pred novým svetovým systémom. Bude zakázané pestovať si vlastnú potravu, čo budú odôvodňovať tým, že to nie je bezpečné. Ľudí budú kontrolovať prostredníctvom selektívnej informácie. Hocikomu len tak nedovolia vlastniť knihy. Isté knihy sa z kníhkupectiev úplne stratia. Klasická literatúra sa nenápadne upraví. Ľudia sa budú dlhšie školiť, ale nič sa nenaučia. Cestovanie sa postupne obmedzí a súkromné vlastníctvo obytného domu sa časom úplne stratí. Vraj tých, ktorí nebudú poslúchať, sa “humánne zbavia”. Žiadni martýri; ľudia sa jednoducho stratia.

     Vojny, terorizmus, ekonomické depresie, politické a sociálne zmeny, zábava a rozmarné módne výstrelky, to všetko je umelo dizajnované tak, aby sa zrodil orwellovský policajný štát. Politikov manipulujú bez toho, aby si to uvedomovali.” „

     Ako môžeme vidieť plány totalitnej svetovlády sú premyslené do najmenších detailov. Zabúdajú len na najhlavnejšie! Na to, že všetok ten chaos a aj ich šialené nápady sa mohli zrodiť len a len pod krídlami temna, ktorej dni sú už zrátané. A do rozkladu, s padajúcim temnom spolu pôjde aj ich „materiálna filiálka“ – totalitná svetovláda. Lebo konečné slovo nebudú mať oni, ale Svetlo, čiže Boh!