Pozrime sa teraz na prichádzajúce udalosti trochu z iného pohľadu, z pohľadu vedy. Naše telá, aj s našou planétou sú predsa súčasťou vesmíru. A v našom blízkom vesmíre sa naozaj deje čosi veľmi zvláštne!
     Dnešná veda s vysokou pravdepodobnosťou predpokladá, že v strede našej galaxie sa nachádza čierna diera. Čierna diery a biele diery sú dimenzionálne brány, kadiaľ sa energia a hmota premiestňuje z jednej dimenzie do druhej. Predpokladá sa tiež, že v strede všetkých galaxií sa nachádzajú čierne diery. V roku 1992 vedci zistili, že vo všetkých čiernych dierach sa teraz objavila nová frekvencia, ktorá istotne pozmenila vysielané rytmické pulzácie a spôsobí veľké zmeny v celom kozmickom obehu.
     Zrejme stým súvisia aj nezvyčajné deje na Slnku. Slnko, pravidelne prechádza minimom a maximom. Približne každých 12 rokov. Očakávalo sa teda, že okolo roku 2000 bude aktivita vrcholiť a potom sa postupne zníži, až do roku 2006, ale neudialo sa tak. Napríklad 16. júla 2002 sa na Slnku objavila čierna škvrna s priemerom veľkosti 15. zemegúľ a došlo k silným výronom žeravej plazmy. Podobné, menšie škvrny sa objavovali aj vtedy keď Slnko malo byť v najpasívnejšom stave.
     V súčasnosti by už mala Slnečná aktivita stúpať a gradovať, ale ako by sa Slnko „šetrilo“. Je to ticho pred búrkou?
     A ešte jedna vec o Slnku. Vedci z NASA ešte v roku 2001 zistili, že magnetické póly Slnka sa prehodili! K prepólovaniu dôjde zhruba každých 11 rokov, vždy pri konci vrcholu slnečnej aktivity. Ďalší vrchol slnečnej aktivity sa očakáva v roku 2012.
     Dr. Paul La Violette vo svojej knihe „Zem v ohni“, porovnáva biblické udalosti /ako je veľká potopa/ s geologickými nálezmi z Grónska, Islandu a iných končín sveta. „Všetko svedčí o tom, že zhruba pred 12 000 rokmi došlo k veľkým posunom zemského povrchu, v dôsledku zvýšenej teploty ovzdušia, intenzívnejšej kozmickej radiácie, dopadu kozmického prachu na zemský povrch a možno i k náhlej zmene rotačnej osi Zeme a polohy pólov.“ Autor je presvedčený, že príčinou týchto zmien bol výbuch galaktického jadra /stred Mliečnej dráhy/, ktorý mal za následok väčšiu slnečnú aktivitu, väčší počet slnečných búrok, čo malo na Zem negatívny dopad. Tieto udalosti sa pravidelne opakujú, každých 12 000 rokov, čiže zhruba v polovici a na konci takzvaného Platónskeho roku, ktorý trvá cca. 25 700 rokov. Za tento čas Zem, spolu s celou slnečnou sústavou obehne okolo stredu Galaxie.
     Podobný názor má aj liečiteľka a psychoterapeutka z USA – Nancy Anne Clark, ktorá vo svojich vyjadreniach píše: „Nielen proroci, ale dnes už aj astronómovia vedia, že Zem, slnečnú sústavu, ba i celú galaxiu čakajú transformačné zmeny, ktoré sa vlastne už začali. Naša slnečná sústava je súčasťou väčšieho systému hviezd, otáčajúcich sa okolo centrálneho slnka Alcyone – najjasnejšej hviezdy súhvezdia Plejád. Tento obrat trvá približne 25 000 rokov. Počas neho prejdeme dvakrát fotónovým pásom, ktorý tvorí jej prstenec. Existenciu fotónového pásu signalizujú vysokoenergetické gama lúče, ku ktorým už NASA v r.1991 vyslala výskumný raketoplán. Odborníci tvrdia, že svetelné fotónové častice, cez ktoré by mala Zem prejsť, poškodia jej atmosféru a ovplyvnia v nej pomer kyslíka a kysličníka uhličitého. Poškodia aj všetky elektrické zariadenia. Súčasne s tým sa zvýši frekvencia elektrického poľa našej planéty a zrýchli sa jej pohyb vesmírom, čo stlačí čas a priestor. Na Zemi môžeme začiatok týchto zmien pozorovať zvýšeným výskytom zemetrasení, záplavami, chaotickým počasím, oživenou činnosťou sopiek. Na Slnku zvýšenou slnečnou erupciou. A to všetko sa už začalo. K ďalším sprievodným javom patrí zmena elektromagnetických pólov Zeme. Za posledných 200 rokov namerali jeho oslabenie až o 35 percent.“
     Magnetické pole na Zemi je čoraz slabšie a Zem sa čoraz pomalšie krúti. Preto pociťujeme zintenzívnenie v emóciách a máme ťažkosti s pamäťou. Tvrdí to Gregg Braden, ktorý o tejto téme napísal knihu „Prebudenia v bode nula“. Takisto hovorí o Schumanovej rezonancii, ako aj iný vedci. Táto pravidelná frekvencia, ktorá sa zvykne nazývať aj tlkotom srdca Zeme, sa neustále zvyšuje. Oproti pôvodnej hodnote 7,83 v súčasnosti už namerali aj hodnoty nad 15, čo znamená obrovský nárast. „Ako sa Schumanova frekvencia zvyšuje, každá jedna bunka sa jej snaží prispôsobiť, a zároveň zbaviť sa negatívnych frekvencií, ktoré jej bránia zladiť sa s novým impulzom. Preto je také dôležité emocionálne sa vyrovnať s problémami, aby sme sa mohli pozitívne polarizovať a prispôsobiť novým vplyvom – fyzicky aj duševne.“
     Aj podľa iných vedcov, jadro galaxie očividne vstupuje do nového explozívneho obdobia, čo môže mať za následok supervlny – výbuchy galaktického jadra. Tieto výbuchy vytvárajú veľmi intenzívne vetry kozmických častíc /kozmický prach/, energetický ekvivalent ktorých sa rovná piatim až desiatim miliónom výbuchov supernov.      Podľa už spomínaného Dr. La Violetta, do dnešného dňa už dve supervlny opustili galaktické jadro a smerujú k nášmu slnečnému systému. Nie je možné ani len približne povedať, kedy nás vlna zasiahne. Prídeme nato len pár minút predtým, pri prvých príznakoch.
     O všetkých anomáliách, zmenách počasia, zemetraseniach, hurikánoch, víchriciach sa ani nejdem zmieňovať. Tie sú materiálne, vedecky podložené. Čitatelia „Posolstva“ samozrejme vedia aj o bytostných silách. Vedecké vysvetlenie ale nemusí vylučovať duchovné. Práve naopak. Jedno aj druhé sa navzájom dopĺňa. To len čisto materiálne zmýšľajúca veda ich odmieta.
     Naši starovekí predkovia nazývali galaktické jadro „Tula“ a verili, že vedomé napojenie, naladenie sa na „Tula“, je nesmierne dôležité pre duševný vývoj človeka. Oheň, o ktorom naši predkovia vraveli, že sa v tomto čase dostaví, to bude oheň očisty. Celú našu galaxiu /a možno aj celé stvorenie Efezus/ začína ovplyvňovať nová vedomá frekvencia a žiarenie. Nič sa nedeje náhodou.
     Hore uvedené vedecké myšlienky a citáty len mali potvrdiť to, čo pre duchovne otvorených a voľne, nedogmaticky zmýšľajúcich ľudí je viac menej samozrejmé. Zdrojom pre väčšinu informácií bol internet. Kto neverí, nech si overí.
     A na záver zase trochu inak – Roselis von Sass nasledovne píše o Veľkej kométe: „Pre ľudské oko ešte neviditeľne tiahne Hviezda Súdu na svojej vopred určenej dráhe. Rúti sa nepredstaviteľnou rýchlosťou cez svety nebeského priestoru, no ku koncu Súdu, viditeľne pre všetkých ľudí, sa objaví v našom slnečnom systéme.
     Veľká kométa je hviezdou úplne mimoriadneho druhu. Vedená silnou, vyššou vôľou pôsobí pretvarujúco, čistiaco a povznášajúco. Jej obrovská magnetická žiariaca sila spúšťa posledné prevraty Zeme a vráti Zem, otriasajúcu vo svojich základoch, opäť na svoju pôvodnú dráhu. Už od momentu objavenia sa tejto jedinečnej Veľkej kométy bude dochádzať k hromadeniu sa katastrof, akých svet ešte nikdy predtým nevidel. Aj klimatické pomery budú vykazovať mimoriadne výkyvy. Striedavo budú panovať rozpaľujúce horúčavy a ľadové zimy. Zima bude takého druhu, že ľudia si budú myslieť, že opäť vypukla doba ľadová...
     Bude to dej, ktorý otrasie svetom, keď sa to udeje. Deň sa stane nocou, jedinou dlhou nocou, pretože Zem nezasiahne žiaden slnečný lúč počas tohto deja. Avšak noc predsa len pominie a svitne nový deň. Nový deň pod lúčom nového Slnka, prinášajúcim požehnanie pod žiarivým jasom Veľkej kométy, Hviezdy Súdu, ktorá ešte bude určitý čas viditeľná, s objavením sa Veľkej kométy nastane nová éra pre ľudstvo. Éra Pravdy!“